Subsidie

Tweede ronde subsidieoproepen Versterking aanpak eenzaamheid

In kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid heeft ZonMw twee nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Doel van de oproepen is de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid te ondersteunen en om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van eenzaamheidsinterventies.

Beeld ZonMw subsidieoproepMeer dan de helft van de 75-plussers zegt zich weleens eenzaam te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Gelukkig zijn er veel initiatieven die zich richten op het terugdringen van eenzaamheid. Maar om eenzaamheid duurzaam te verminderen en te voorkomen, is de doorontwikkeling van initiatieven en het verspreiden van kennis en ervaring essentieel.

Deze subsidieronde bestaat uit twee subsidieoproepen:

  1. Subsidieoproep Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid

Deze oproep richt zich op de ondersteuning van de maatschappelijke beweging die is ingezet door het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Doel van de subsidie is het stimuleren van de doorontwikkeling en desgewenst uitbreiding van bestaande eenzaamheidsinitiatieven die op lokaal niveau impact realiseren en streven naar een duurzame doorontwikkeling. Belangrijk onderdeel is het overdraagbaar maken van de opgedane ervaring en kennis.

De subsidie die aangevraagd kan worden binnen deze subsidieoproep bedraagt maximaal € 40.000,- per project. De looptijd van het project bedraagt minimaal 12 en maximaal 18 maanden. De deadline voor indienen is 1 september 2020. Een vooraanmelding vóór 31 juli 2020 is gewenst. Er dient minimaal 25% cofinanciering te worden bijgedragen in cash of in kind. Voor deze subsidieronde is totaal € 800.000,- beschikbaar.

Wie kan aanvragen?

De aanvragende partij is een reeds bestaande non-profitorganisatie, publieke organisatie (zoals een gemeente), een aanbieder van zorg, ondersteuning of welzijn. De initiatiefeigenaar is mede-aanvrager van het project. De projectgroep bestaat bij voorkeur uit samenwerkingspartners uit het publieke als het private domein.

  1. Subsidieoproep Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning

Deze oproep, die alleen op uitnodiging is opengesteld, richt zich op de ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies. Deze interventies worden gedurende de looptijd, in aansluiting op het WAC-advies, ondersteund in het goed beschrijven en/of theoretisch onderbouwen van de interventie ter voorbereiding op toelating tot het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies.

Achtergrond oproepen

ZonMw heeft de subsidieronde opengesteld binnen de ZonMw-programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Bij het vormgeven van de nieuwe subsidieoproepen is gebruik gemaakt van de kennis, analyse en ervaring, opgedaan in de pilotfase van het programma Versterking aanpak eenzaamheid. Een overzicht van de initiatieven uit deze pilotfase vind je hier.

Meer informatie