Initiatief door heel Nederland

Extra post voor ouderen in isolatie thuis

Een kaartje op de mat of een brief in de bus: het is altijd leuk om post te krijgen. Het Nationaal Ouderenfonds brengt ouderen en schrijfmaatjes met elkaar in contact.

De oudere geeft zijn of haar verzoek aan het Ouderenfonds door: alleen post ontvangen, of post ontvangen én ook versturen. Dit verzoek komt in een online wensenoverzicht te staan. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden. Het Ouderenfonds maakt een match en het postcontact kan beginnen!

Een wens is gemiddeld binnen een week vervuld, omdat er veel vrijwilligers zijn die willen schrijven.

Ouderen melden zich hier aan. Vrijwilligers hier.

Extra post

In het weekend van 21 en 22 maart ging bij het Ouderenfonds een postactie van start om ouderen die door de gevolgen van de coronacrisis geïsoleerd thuis zitten een hart onder de riem te steken met extra post.

Geïnteresseerde woon-zorginstellingen, vrijwilligers en ouderen kunnen zich hier voor de postactie aanmelden.