Initiatief door heel Nederland

Thuiskomen in je buurt met Burendag

Burendag is een jaarlijks terugkerende dag die je samen viert met je buren en de buurt. In 2019 is het op 28 september. Op deze dag kom je gezellig samen waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Er zijn jaarlijks maar liefst zo’n 1 miljoen mensen die meedoen en in 2018 organiseerden een recordaantal van ruim 6.100 buurten een Burendagactiviteit. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren Burendag. Maar waarom eigenlijk? Waarom is Burendag belangrijk om te vieren?

De gedachte achter Burendag: buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Op Burendag kom je op een makkelijke manier met elkaar in contact. Je voelt je daarna meer thuis in je eigen buurt, omdat je meer mensen kent.

Basis voor nieuwe contacten

Jessica van Dijk, communicatiespecialist van Jacobs Douwe Egberts Nederland: ‘Tijdens Burendag wordt vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt. De dag levert blije, verraste gezichten op. Vaak nemen buren meer contact met elkaar op na Burendag en ze doen meer voor elkaar. Bijvoorbeeld oppassen of helpen bij een klusje in huis. Of ze gaan vaker bij elkaar op de koffie.’

Een leuke activiteit

Op de website van Burendag staan allerlei tips voor het vieren van de dag en inspiratie voor activiteiten. Jessica’s tip: denk klein. ‘Iedereen kan iets organiseren, dus maak het niet te moeilijk of ingewikkeld. Organiseer een proeverij van elkaars favoriete gerechten of een koffiemoment op een pleintje in de buurt. Echt, het is al snel een succes.’ Als je je activiteit op burendag.nl aanmeld voor 1 september ontvang je van de organisatie een burendagpakket met o.a. Douwe Egberts koffie en aankleding.

Ook kun je via de website bij het Oranje Fonds een aanvraag doen voor een financiële bijdrage tot 350 euro voor je Burendagactiviteit.

Voor iedereen

Burendag is voor iedereen. Jessica: ‘Het is belangrijk om iedereen te betrekken en uit te nodigen. Juist ook de mensen die meestal op de achtergrond blijven. Soms is er weinig sociaal contact in een buurt. Het kan ook zijn dat een clubje buren elkaar al kent en samen afspreekt, maar het gaat nu juist ook om de mensen die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. De mensen zonder gezinnen of die al wat ouder zijn bijvoorbeeld.’

60% van heeft na Burendag meer contact met de buren, bleek uit onderzoek van het Oranje Fonds in 2018 onder deelnemers van Burendag. Mensen voelen zich meer verbonden met de buurt en de bewoners en 60% voelt zich meer thuis en betrokken.

Extra steuntje in de rug

Douwe Egberts en het Oranje Fonds bieden als organisatoren van Burendag een aantal buurten waar buren minder goed met elkaar verbonden zijn een extra steuntje in de rug. ‘Die buurten willen wel, maar soms het lukt het nog niet. De mensen die daar wonen weten niet altijd hoe ze een dergelijke activiteit op moeten organiseren. We helpen ze bij het opzetten van een Burendag, zodat ze dat het volgende jaar zelf kunnen.’

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Zowel Douwe Egberts als het Oranje Fonds zijn deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Jessica: ‘Dat past gewoon ontzettend goed. Wij willen mensen met elkaar verbinden en contact tussen buurtgenoten bevorderen in buurten. Burendag is een mooi middel.’

Meld je aan

Je kunt je activiteit voor Burendag aanmelden via burendag.nl