NIEUWS

200 miljoen euro voor welzijn in coronatijd

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Onder meer vanwege toegenomen eenzaamheid.

Dat heeft het kabinet vrijdag 12 februari bekendgemaakt.

Het maatschappelijk steunpakket is nodig omdat het coronavirus en coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag hebben op de zorg en de economie, maar ook op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van Nederlanders.

Het pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Er is ook aandacht voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland en door coronamaatregelen getroffen ondernemers.

Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Psychische klachten, minder bewegen

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat negatieve gevoelens en psychische klachten zijn toegenomen door de coronacrisis. Ook hebben onderzoekers aangetoond dat mensen in deze coronatijd minder bewegen en zwaarder worden, terwijl een gezonde leefstijl juist bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van corona.

Het steunpakket is er op gericht om op kortere termijn deze negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te dempen en structurele schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Lokaal en landelijk

Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden. Een beperkt deel wordt landelijk ingezet zoals uitbreiding van de aanpak Eén tegen eenzaamheid.

De komende twee weken wordt dit pakket verder uitgewerkt met de betrokken maatschappelijke partners.

Intensiveren aanpak eenzaamheid

Onderdeel van het pakket is extra inzet op de lokale aanpak van eenzaamheid – via gemeenten en lokale partners. In de Kamerbrief van 12 februari 2021 worden de volgende acties genoemd:

  • Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met de ouderen gaat.
  • Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.
  • Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar corona proof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.
  • Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten.

Kijk voor meer informatie bij:

Beeld steunpakket corona