Landelijk

Podcast: betrek het fysieke domein

Wat kun je als gemeente doen in de gebouwde omgeving om eenzaamheid te voorkomen en verminderen? We praten erover met Rick Kwekkeboom in deze podcast ‘Ontwerpen voor ontmoeten’.

Kwekkeboom is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid. Ook was ze jurylid van de eerste ZorgSaamWonen Award. De 4 oktober jl uitgereikte prijs is een initiatief van het Platform ZorgSaamWonen, ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rol gemeente

Kwekkeboom gaat in op het belang van de openbare ruimte en woonomgeving voor contact tussen mensen, en de rol van de gemeente daarin. Als gemeente heb je de mogelijkheid om zowel in het sociale domein als in het fysieke domein naar veranderingen te streven, zegt ze, en juist op een onderwerp als sociale cohesie zouden de afdelingen binnen de gemeente de handen ineen moeten slaan.

Niet alleen taak gemeenten

Is het een taak voor gemeenten alleen?  Nee, zegt Kwekkeboom. Ze noemt bewonersinitiatieven. “Mensen kunnen er ook zelf mee aankomen, en doen dat ook.” En moeten corporaties meer ruimte krijgen hier iets in te doen? Daarnaast wijst ze op de lokale coalities rond eenzaamheid die in steeds meer gemeenten ontstaan: schakel het bedrijfsleven en verenigingen in. “Je ziet dat bedrijven als supermarkten er ook meer voor open staan om bij te dragen. Het kan ook in een publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente faciliteert.”

Heel praktisch: buurtbankjes

In de podcast nemen we een kijkje bij de winnaars van de prijsvraag én het initiatief BuurtBankjes. Yvonne ontmoette Maarten op een bankje tijdens de coronacrisis. Ze raakten bevriend en Yvonne past ook wekelijks op Maartens hond. Omdat Yvonne de buurt de afgelopen jaren zag veranderen en interactie mist, heeft ze zelf nu ook een bankje voor haar woning neergezet.

Wooninitiatieven

Maar BuurtBankjes won geen award. Dat deden wel het woonproject Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst, in Amersfoort, waar twee woon-zorgorganisaties, thuiszorg en de kerk in één gebouw zitten, mét ontmoetingsfunctie voor de buurt. Wat zij doen en hoe dat overdraagbaar is op andere plekken, vertellen Rens Rikken van Van Wijnen Projectontwikkeling en Esther de Voogd van Hart van Vathorst in de podcast.

Meer informatie