LOKALE COALITIES

Podcast: een sterke, toekomstgerichte coalitie

De rol van de lokale coalitie bij de aanpak van eenzaamheid is cruciaal. Hoe zorg je voor een sterke, toekomstbestendige coalitie? In deze podcast vertellen adviseur en procesbegeleider Manon de Caluwé, beleidsregisseur Jacqueline Smak Gregoor en wethouder Dennis Bouwman over het belang van eigenaarschap hierbij, en wat daarvan de waarde is voor een lokale coalitie.


Gedeeld eigenaarschap

Manon de Caluwé is werkzaam bij organisatieadviesbureau Common Eye en begeleidt samenwerkingsverbanden en netwerken die beter willen leren samenwerken. “Wat we willen is dat een partij zelf iets bedenkt waar ze achter staan, en ervoor willen gaan, zodat er voldoende draagvlak is.”

Daarom is eigenaarschap belangrijk. Binnen coalitieverband brengt dat met zich mee dat de samenwerkende partners zich gecommitteerd voelen. Dat vergroot ook de kans dat een coalitie langer blijft voortbestaan.

Volgens Manon zijn er vijf condities voor duurzaam eigenaarschap:

  • gedeelde ambitie;
  • persoonlijke interactie;
  • professioneel organiseren;
  • een betekenisvol proces;
  • bronnen van verbinding.

Hierbij gaat het om de belangen én de standpunten van elke partij. “Bespreek daarom met elkaar wat je eruit wilt halen en wanneer het voor jou een succes is.” Gedeeld eigenaarschap is één van de succesfactoren voor een stevige lokale coalitie.

Klein en concreet

Daarnaast is een partij die de regie voert een stimulans voor partijen om ook aan te haken. Daar weet Jacqueline Smak Gregoor als beleidsregisseur sociaal domein bij de gemeente Katwijk alles van. Vanuit haar rol is ze proactief gericht op het leggen en onderhouden van contacten met het maatschappelijke veld. “Het gaat om vertrouwen in elkaar en weten wat je van elkaar kunt verwachten. Zo worden de lijnen kort en weten we elkaar goed te vinden.”

Ook staat de gemeente in nauwe verbinding met de Katwijkers zelf. In burgerparticipatietrajecten zijn ideeën opgehaald, waarvan de rode lijn is opgenomen in een Maatschappelijke Agenda. “Om ervoor te zorgen dat iedereen een steentje kan bijdragen om eenzaamheid in Katwijk te verminderen, hebben we het eigenaarschap heel concreet en klein gemaakt. Zo is het behapbaar voor mensen.”

Jacquelines ervaring is hoe kleiner en lokaler de coalitie, hoe succesvoller deze kan worden.

Helderheid en rugdekking

Dat is ook het standpunt van Dennis Bouwman, wethouder van gemeente Midden-Drenthe. “In onze regio bestond al een heel hechte cultuur met organisaties, verenigingen en dorpen die al veel organiseren. Daar zijn we als gemeente op aangehaakt.” Dat is volgens Dennis wat de aanpak van eenzaamheid in de gemeente effectief maakt.

Ook draait het bij eigenaarschap om het bieden van heldere regels en duidelijkheid, en om het geven van rugdekking. “Daarmee geven we zekerheid dat partijen zich gesteund voelen om initiatieven te nemen en in actie te komen. Mensen kunnen fouten maken, ze krijgen van ons de ruimte om te experimenteren of een aanpak werkt.”

Podcast: Hoe zorg je bij de aanpak eenzaamheid voor een sterke, toekomstbestendige coalitie?

Beeld van Manon de Caluwe, Dennis Bouwman en Jacqueline Smak Gregoor

Manon de Caluwé, Dennis Bouwman en Jacqueline Smak Gregoor