Beleid

Regiobijeenkomsten over extra middelen voor lokale aanpak van eenzaamheid

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid moedigt de komende jaren gemeenten met extra middelen ook financieel aan om hun aanpak van eenzaamheid te versterken.

Deze middelen komen beschikbaar binnen een brede Specifieke Uitkering voor Gemeenten (SPUK), met ook middelen op andere onderwerpen op het gebied van Gezondheid, Sport, Bewegen en de Sociale Basis. Doel is meer samenhang te faciliteren tussen de verschillende gebieden. Handig is dat de middelen met deze SPUK in één keer kunnen worden aangevraagd.

Het kabinet stelt dit geld beschikbaar. Hierover maken het Rijk en gemeenten met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) bestuurlijke afspraken. Gemeenten kunnen vanaf 2023 een beroep doen op de SPUK om bijvoorbeeld een lokale aanpak eenzaamheid op te zetten, structureel te maken, een lokale kartrekker aan te stellen of een effectieve interventie op te schalen. Aanvragen kan naar verwachting in januari.

Digitale regiobijeenkomsten

In november kunnen gemeenten aansluiten bij digitale informatiebijeenkomsten over de SPUK met informatie over de verschillende onderdelen. Je wordt meegenomen in het wie, hoe, wat en waarom van het GALA en de SPUK. Verder wordt stilgestaan bij het aanvragen, het tijdspad en de stappen die je (lokaal/regionaal) alvast kunt ondernemen om dit proces in gang te zetten. Deze bijeenkomsten zijn gemeenten in de desbetreffende regio:

 • 14 november    13.30 – 15.00 Hart voor Brabant + Noordoost Brabant
 • 15 november    09.30 – 11.00  Gooi- en Vechtstreek
 • 15 november    13.00 – 14.30 IJselland
 • 15 november    15.30 – 17.00 Friesland
 • 17 november    09.30 – 11.00 Amsterdam
 • 17 november    13.00 – 14.30 Rotterdam
 • 17 november    15.30 – 17.00 Brabant Zuidoost
 • 18 november    09.30 – 11.00 Drenthe
 • 21 november    09.30 – 11.00 Zaanstreek – Waterland
 • 21 november    13.00 – 14.30 Noord- en Oost Gelderland
 • 21 november    15.30 – 17.00 Kennemerland
 • 28 november    13.00 – 14.30 Flevoland
 • 28 november    15.30 – 17.00 Hollands Midden
 • 29 november    09.30 – 11.00 Zuid-Holland-Zuid
 • 29 november    12.30 – 14.00 Gelderland-Zuid
 • 29 november    15.00 – 16.30 Utrecht
 • 30 november    09.30 – 11.00 Twente
 • 30 november    13.00 – 14.30 Gelderland-Midden

Staat jouw regio er niet bij? Dan ben je van harte welkom bij een digitale bijeenkomst van een andere regio.

Aanmelden

Aanmelden kan via Mijn VSG. Ben je (nog) niet in het bezit van inloggegevens stuur dan een mail aan info@sportengemeenten.nl.

Meer informatie

Lees ook deze brief over de SPUK van augustus dit jaar.

NB: Dit artikel is 14 november 2022 geüpdatet. In de update is de specifieke datum van aanvragen verwijderd, omdat deze nog niet met zekerheid gecommuniceerd kan worden.