Coalitie in Winterswijk, Gelderland

Aanpak eenzaamheid Winterswijk

Programma

Aanpak eenzaamheid Winterswijk

Doelstellingen

  • aandacht vragen voor het thema in overleggen,(voorlichtings)bijeenkomsten, website, columns, nieuwsbrieven
  • trainingen voor professionals en vrijwilligers
  • vorming van een klankbordgroep en een ‘informatiepunt’
  • ontmoetingsactiviteiten in seniorencomplexen zonder zorg
  • activiteiten in Kom der bi-j!/ Week tegen eenzaamheid

Deelnemende organisaties

Gemeente Winterswijk als kartrekker (via het sociaal team)
Humanitas Oost-Achterhoek (klankbordgroep)
St. Present Winterswijk (klankbordgroep)
De Winterswijkse Uitdaging (klankbordgroep)
Ouderenbonden (klankbordgroep)

Contact

Sociaal team de Post / Claudia Bosscher tel 06-12721385 of mail cbosscher@winterswijk.nl
https://wijwinterswijk.nl/