Coalitie in 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Bossche Coalitie Erbij

Doelstellingen

Bestrijden en voorkomen eenzaamheid. Er ligt een plan van aanpak met vier sporen:
Spoor 1: De publiekscampagne “Samen is Leuker ”. Voor de verspreiding van informatie over dit thema wordt gebruik gemaakt van de websites van de betrokken organisaties.
Spoor 2: Signaleringsbijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers en trainingen voor vrijwillige participatiecoaches. Er is een informatiepunt “Ontmoeten en contact” ingericht. Het informatiepunt is ingericht en actief en is bereikbaar via een telefoonnummer en een website.
Spoor 3: In wijken worden netwerkbijeenkomsten rondom dit thema georganiseerd. Professionals (o.a. medewerkers van de wijkteams en buurtteams) en vrijwilligers ontmoeten elkaar en wisselen informatie en ervaringen uit.
Spoor 4: Een activiteitenkalender geeft een overzicht van de op de rol staande activiteiten, zowel gemeentelijk als landelijk.

Deelnemende organisaties

Kerngroep: gemeente, welzijnsorganisatie Divers en plaatselijke afdeling van Humanitas. Kerngroep wordt binnenkort uitgebreid met een zorgpartij en een onderwijsinstelling. Zij vervullen een “trekkende rol”.
Netwerk Bossche Coalitie: partijen die vanuit hun taak en rol een bijdrage leveren aan het thema eenzaamheid.

Contact

Gemeente s-Hertogenbosch: 0611109967 Marga de Leeuw.