Coalitie in Meierijstad, Noord-Brabant

Coalitie eenzaamheid Meierijstad

Coalitie eenzaamheid Meierijstad

Eenzaamheid is een actueel en urgent probleem. Het is tegelijkertijd een complex vraagstuk dat individuele oplossingen vraagt. Daarvoor is samenwerking tussen verschillende mensen en organisaties op lokaal niveau noodzakelijk. Minister Hugo de Jong roept op om coalities te vormen om eenzaamheid tegen te gaan. Vele (vrijwilligers) organisaties waaronder Ons Welzijn en Welzijn De Meierij zijn al jaren actief op dit terrein, maar samen kunnen wij dit nog breder aanpakken. Dat doen we nu.

Doelstellingen

 • Een minisymposium te organiseren waarin we met elkaar een vuist maken tegen eenzaamheid;
 • Te inventariseren wat er al besproken/afgesproken t.a.v. dit thema (in platform overleggen, seniorenraad);
 • Te inventariseren wat er al aan activiteiten worden georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat er heel veel wordt georganiseerd waar burgers en organisaties niet van op de hoogte zijn;
 • De activiteiten te bundelen in een handzaam overzicht;
 • Met elkaar te bespreken wat we missen in Meierijstad. Welke doelgroep bereiken we niet?;
 • Een pr-campagne te starten met als werktitel “Omzien naar elkaar”.

Deelnemende organisaties

Aan het minisymposium hebben 24 (informele) organisaties deelgenomen en aan het einde van de bijeenkomst is de Coalitie Eenzaamheid gevormd die de kar gaat trekken. De kartrekkers komen uit de volgende organisaties:

 • Welzijn de Meierij
 • KBO Erp, Keldonk, Boerdonk
 • Brabant Zorg
 • PieterBrueghelHuis
 • ROC de Leijgraaf
 • Seniorenraad
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Gemeente Meierijstad
 • Buurtzorg
 • ONS welzijn

Contact

Gonnie Smulders (ONS welzijn)