Coalitie in Montfoort, Utrecht

Gemeente Montfoort

In een ideale situatie is er niemand meer eenzaam. Echter is dat niet direct haalbaar of realistisch. Een goede eerste stap is daarom het creëren van bewustwording en ervoor te zorgen dat iedereen die eenzaam is, weet waar hij/zij terecht kan. Vertrouwen is hierbij belangrijk. In eerste instantie richten we ons hierbij op 75+-ers, een uitbreiding naar jongeren is een mogelijke volgende stap.

Wij stellen ons daarom het volgende ten doel:

 • Vergroten van de bewustwording en zichtbaarheid rondom eenzaamheid, bij de ondernemers en inwoners.
 • Creëren van een lokaal netwerk.
 • Het bestaande aanbod onder de aandacht

Deze doelen staan niet op zichzelf. We baseren ons op deze 5 pijlers:

 1. Bestuurlijk commitment

De aanpak van eenzaamheid valt of staat met politiek-bestuurlijk draagvlak. Na de verkiezingen komt er een nieuwe raad. De ambtelijke organisatie en de SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten) willen het project “Een tegen eenzaamheid’’ bij hun onder de aandacht brengen. Tussentijdse evaluatie met SWOM en de gemeente Montfoort, en een eindrapportage maken van het project.

 1. Creëer een sterk netwerk

We hebben een kerngroep bestaande uit: SWOM, Coöperatie zorg eerste lijn, Gemeente Montfoort.

Rollen: Uitzetten van de grote lijnen in het Project Eén tegen eenzaamheid

We hebben een werkgroep bestaande uit: Zonnebloem, kerken, Knooppunt, SWOM.

Rollen: Meenemen in het uitvoeren van het project en gebruik maken van hun vrijwilligers voor het Project Eén tegen eenzaamheid.

Eenzaamheid aanpakken kan alleen in netwerkverband. We kijken dus naar welke partijen er al zijn, maar werken ook aan nieuwe en slimme verbindingen om samen verder te komen. Denk hierbij aan sleutelfiguren in de wijk en bij verenigingen. Het bedrijfsleven en lokale ondernemers worden ook betrokken en geïnformeerd ter bewustwording en signalering van eenzaamheid.

 1. Betrek mensen, eenzamen zelf

Per wijk de doelgroep benaderen, zorgt voor meer reuring en bekendheid van het project. De klankbordgroep wordt betrokken om te verifiëren of brief/folder/vacature/vragen a.d.h.v. positieve gezondheid aansprekend zijn voor de doelgroep.

Vrijwilligers worden geworven via een vacaturemelding van de SWOM. Ook in de werkgroep gaan we de vraag naar vrijwilligers uitzetten, mogelijk om reageerders van hun eigen achterban te bezoeken. Sleutelfiguren in wijk en/verenigingen verwittigen van project en vragen of zij vrijwilligers weten die enkele van hun eigen buurtgenoten willen bezoeken.

 1. Werk aan een duurzame aanpak

Per wijk alle inwoners van 75+ uitnodigen voor een huisbezoek (door de gemeente Montfoort en SWOM).
Middels huisbezoeken door vrijwilligers hopen we erachter te komen wat de verschillende soorten van eenzaamheid zijn die spelen onder de inwoners. Vanuit de samenwerkingspartners uit de werkgroep willen we het project onder de aandacht brengen, en er volgen hieruit mogelijk vrijwilligers die de huisbezoeken gaan oppakken.

De coöperatie zorg eerste lijn bezoekt al mensen. Deze lijsten controleren we zodat we gebruik maken van elkaar en geen dubbele bezoeken plannen. ‘Welzijn op recept’, waarbij niet medisch, maar welzijn de oplossing kan zijn.

Sleutelfiguren zoeken in de wijk/verenigingen. Hen verwittigen van Eén tegen eenzaamheid en vragen vrijwilliger te worden of in zijn/haar netwerk vrijwilligers te zoeken. Vragen van de vrijwilligers volgens de methodiek positieve gezondheid. Op basis van wederkerigheid.

 1. Monitoring en evaluatie

Zes weken na elk huisbezoek neemt een professional van SWOM contact op met de bezochte inwoner. Men heeft even kunnen nadenken na het eerste contact. Is de eenzaamheid opgelost, of kan er een vervolggesprek aan gekoppeld worden? Los van de casussen, wordt het project in zijn geheel tussentijds geëvalueerd met SWOM en de gemeente Montfoort en wordt er aan het eind een rapportage gemaakt.

Deelnemende organisaties 

De SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten) fungeert als coördinator/kartrekker in de eenzaamheidsaanpak in Montfoort en Linschoten. Zij werkt hierin in een kerngroep nauw samen met de Gemeente Montfoort en de coöperatie van eerstelijns zorg. Ook wordt er gespard in een werkgroep met de Zonnebloem, het Knooppunt en de lokale kerken.

 • Gemeente Montfoort
 • SWOM
 • Coöperatie zorg eerste lijn
 • Zonnebloem
 • Knooppunt
 • Kerken

Contact 

Website:                      www.montfoort.nl en SWOM | Laat iedereen meedoen (swomontfoort.nl)

Contactpersoon:          Conny te Lintelo (SWOM)

Telefoonnummer:        0348-469109

E-mail:                        welzijn@swomontfoort.nl