Nationale coalitie

De Nationale Coalitie is hét samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Er zijn landelijke organisaties en overheidsinstellingen bij aangesloten. Alle deelnemers aan de Coalitie komen direct in contact met ouderen; mogelijk zelfs achter hun voordeur. Ze zijn ook landelijk vertegenwoordigd en hierdoor bekend in alle provincies en gemeenten.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

De Nationale Coalitie is hét samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Er zijn landelijke organisaties en overheidsinstellingen bij aangesloten. Alle deelnemers aan de Coalitie komen direct in contact met ouderen; mogelijk zelfs achter hun voordeur. Ze zijn ook landelijk vertegenwoordigd en hierdoor bekend in alle provincies en gemeenten.

Deelnemers zijn: bedrijven, culturele- en religieuze instellingen, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het doel van de Coalitie is een brede beweging op gang brengen, die:

  • Maatschappelijke aandacht creëert voor eenzaamheid onder ouderen
  • Het taboe op eenzaamheid doorbreekt en bespreekbaar maakt
  •  Een trendbreuk teweegbrengt zodanig dat wij in de samenleving meer- en meer vanzelfsprekend- naar elkaar omkijken.

Het doel van de Coalitie wordt bereikt door:

  • Het creëren van aandacht bij de (potentiële) deelnemers en het besef dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen.
  • De bijdrage die elke coalitiedeelnemers levert om op creatieve en innovatieve wijze praktisch uitvoerbare ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de eenzaamheid verminderen. Iedere deelnemer doet dit vanuit de eigen bedrijfsvoering.
  • Coalitiedeelnemers werken samen in uitdagende en onverwachte vormen. Nieuwe kruisverbanden zorgen voor nieuwe kansen, met als doel om tot een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid te komen.
  • Afstemming van activiteiten en ideeën tussen de Nationale Coalitie en de lokale Coalities tegen Eenzaamheid en vice versa.
  • Afstemming en gebruikmaking van kennis van de Wetenschappelijke Commissie
  • Twee maal per jaar een voortgangsoverleg met de minister van VWS en een commitment van de deelnemers van tenminste drie jaar.