Toolkit

Lokaal meldpunt signalering van eenzaamheid en isolement

Het doel van het meldpunt ‘signaleren van eenzaamheid en isolement’ is voorkomen dat Nederlanders in een sociaal isolement raken en in totale eenzaamheid moeten leven. Het is een digitaal signaleringssysteem waar signalen bij elkaar gebracht kunnen worden. Het kan ingezet worden door zowel burgers, ondernemers, vrijwilligers als professionals. Lees hier meer over de aanpak en het meldpunt.