Toolkit

Lokaal meldpunt signalering van eenzaamheid en isolement

Het doel van het ‘Signaalpunt tegen eenzaamheid’ (voorheen: ‘Meldpunt Isolement’) is voorkomen dat Nederlanders in een sociaal isolement raken en in totale eenzaamheid moeten leven. Het is een digitaal signaleringssysteem waar signalen bij elkaar gebracht kunnen worden. Het kan ingezet worden door zowel burgers, ondernemers, vrijwilligers als professionals.

Vanuit het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid wordt het signaalpunt ter beschikking gesteld aan alle gemeenten in Nederland. Gemeenten worden bij de invoering van dit signaleringssysteem ondersteund.

Lees in deze flyer (pdf) meer over de aanpak en het signaalpunt.

Regionale bijeenkomsten

We organiseren regionale bijeenkomsten over signalering van eenzaamheid en de mogelijkheden van het Signaalpunt tegen eenzaamheid.

Vragen over signalering en bereiken doelgroep

Een van de belangrijke stappen in de aanpak van eenzaamheid is het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Hoe eerder eenzaamheid in beeld komt, hoe eerder er gewerkt kan worden aan een bij de persoon passende aanpak en aan het tegengaan van een neergaande spiraal. “Hebben we de eenzame mensen wel in beeld?” of “Hoe bereiken we de echt eenzamen?” en “Hoe kunnen we lokaal beter samenwerken en afstemmen in de signalering en het bespreekbaar maken van eenzaamheid?” zijn vragen die we in veel gemeenten tegenkomen.

Inhoud bijeenkomst

Vanwege grote belangstelling vanuit gemeenten voor signaleren van eenzaamheid organiseren we hierover bijeenkomsten.

  • We gaan in op het lokaal signaleren van eenzaamheid;
  • het Signaalpunt tegen eenzaamheid zoals dat in Rotterdam is ontwikkeld, wordt toegelicht;
  • en er is veel ruimte voor het uitwisselen van lokale ervaringen.

16 september: Almelo

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 16 september van 13.30 tot 16.30 uur in Almelo. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Oost-Nederland. Er is plaats voor 20 deelnemers. Je kunt je aanmelden via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvang je het programma en verdere informatie.

Andere bijeenkomsten

Later in het najaar vinden bijeenkomsten plaats in de regio Zwolle, Noord-Holland / Zuid-Holland en regio Eindhoven.

Ook geïnteresseerd in een bijeenkomst over signaleren in jouw regio? Laat het ons weten via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl.