Toolkit

Lokaal signaalpunt tegen eenzaamheid

Het doel van het ‘Signaalpunt tegen eenzaamheid’ (voorheen: ‘Meldpunt Isolement’) is voorkomen dat Nederlanders in een sociaal isolement raken en in totale eenzaamheid moeten leven. Het is een digitaal signaleringssysteem waar signalen bij elkaar gebracht kunnen worden. Het kan ingezet worden door zowel burgers, ondernemers, vrijwilligers als professionals.

Vanuit het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid wordt het signaalpunt ter beschikking gesteld aan alle gemeenten in Nederland. Gemeenten worden bij de invoering van dit signaleringssysteem ondersteund.

Lees in deze flyer (pdf) meer over de aanpak en het signaalpunt.

Signaalpunt voor veel partijen interessant

Het signaalpunt eenzaamheid biedt voor veel partijen die in contact zijn met ouderen de mogelijkheid om signalen van eenzaamheid ergens neer te leggen. Denk bijvoorbeeld ook aan wat minder voor de hand liggende partijen zoals een dierenwinkel, apotheek of huismeesters.

Regionale bijeenkomsten

We organiseren regionale bijeenkomsten over signalering van eenzaamheid en de mogelijkheden van het Signaalpunt tegen eenzaamheid.

Vragen over signalering en bereiken doelgroep

Een van de belangrijke stappen in de aanpak van eenzaamheid is het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Hoe eerder eenzaamheid in beeld komt, hoe eerder er gewerkt kan worden aan een bij de persoon passende aanpak en aan het tegengaan van een neergaande spiraal. “Hebben we de eenzame mensen wel in beeld?” of “Hoe bereiken we de echt eenzamen?” en “Hoe kunnen we lokaal beter samenwerken en afstemmen in de signalering en het bespreekbaar maken van eenzaamheid?” zijn vragen die we in veel gemeenten tegenkomen.

Inhoud bijeenkomst

Vanwege grote belangstelling vanuit gemeenten voor signaleren van eenzaamheid organiseren we hierover bijeenkomsten.

  • We gaan in op het lokaal signaleren van eenzaamheid;
  • het Signaalpunt tegen eenzaamheid zoals dat in Rotterdam is ontwikkeld, wordt toegelicht;
  • en er is veel ruimte voor het uitwisselen van lokale ervaringen.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en partners zoals bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, sociaal team of andere lokale organisaties.

Er is plaats voor ca. 20 deelnemers. De bijeenkomsten gaan door bij voldoende belangstelling.

Je kunt je aanmelden via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvang je het programma en verdere informatie.

Data bijeenkomsten

  • Woensdag 6 november van 9.30 – 12.30 uur in Amersfoort
  • Woensdag 13 november van 9.30 – 12.30 uur in Den Haag
  • Donderdag 21 november van 9.30 – 12.30 uur in Tilburg

Ook geïnteresseerd in een bijeenkomst over signaleren in jouw regio? Laat het ons weten via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl.