Schouwen-Duiveland, 1 oktober

Wat kun je met social media?

Op dinsdag 1 oktober vanaf 14.00 uur kan iedereen in de Burgerzaal van het gemeentehuis Schouwen-Duivenland terecht, die meer wil weten over sociale media en de mogelijkheden daarvan.

Met het thema “Er gaat een wereld voor je open” wil Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) duidelijk maken dat er mogelijkheden zijn om je eigen eenzaamheid te doorbreken.

Zo zijn veel ouderen bang voor de computer, Internet en sociale media, zoals Facebook. Bang om wat fout te doen, bang dat ze het niet kunnen, bang voor virussen of hackers. Deze angst is lang niet altijd terecht. En sociale media kunnen juist een grote rol spelen in het doorbreken van eenzaamheid, aldus SMWO.

Aan de hand van praktische informatie word je aan de hand genomen in de wereld van de sociale media. Je hoeft geen ervaring te hebben met een computer.

Ook voor mensen met een visuele beperking

Deze middag wordt ook informatie gegeven voor mensen met een visuele beperking. Ook voor hen zijn er tal van mogelijkheden om via sociale media in contact te blijven met anderen. Tevens is er een demonstratie van de webbox, waarmee gesproken leesmateriaal beluisterd kan worden, zoals kranten, boeken, ondertiteling van televisie.

Zie ook

Website SMWO