Landelijk, hele week

De kunst van het luisteren

Op 1 oktober aan het begin van de Week tegen Eenzaamheid start de Luisterlijn de campagne ‘De kunst van het luisteren’. Doel is het belang van luisteren onder de aandacht te brengen en mensen te stimuleren beter naar elkaar te luisteren.

De Luisterlijn ziet het als haar taak om Nederlanders weer aan het luisteren te krijgen. Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn: “We willen duidelijk maken dat luisteren met echte aandacht het verschil kan maken voor de ander. Juist voor mensen die zich eenzaam voelen. Daarnaast helpen we mensen om beter te leren luisteren door het delen van onze kennis. Echt luisteren is meer dan niets zeggen. Het vereist verschillende vaardigheden, zoals: het maken van contact, stellen van goede vragen, doorvragen, stiltes laten vallen en niet direct met je eigen verhaal of suggesties komen.”

Onderschatte vaardigheid

Vier op de vijf Nederlanders geeft aan niet altijd goed te luisteren tijdens een gesprek. “We hebben steeds minder aandacht voor elkaar”, zegt Noordegraaf. “Luisteren is een onderschatte vaardigheid en wordt niet of nauwelijks geleerd op scholen of opleidingen. En dat is jammer, want door te luisteren krijg je beter contact, meer begrip en kun je echt van betekenis zijn voor de ander. Niet voor niets nemen zoveel mensen contact op met de Luisterlijn. Het grootste deel daarvan geeft aan  iets aan het luisterend oor te hebben gehad. Mensen voelen zich gehoord, beter of zelfs opgelucht. Soms krijgen ze inzicht of kunnen ze beter met iets omgaan.”

En om te laten zien dat luisteren altijd en overal belangrijk is, roept de Luisterlijn iedereen op om zijn of haar eigen ervaringen, visie en tips over dit onderwerp te delen, via een zelf opgenomen vlog

Campagne

Tijdens de campagne, die de hele maand oktober duurt, delen getrainde vrijwilligers en trainers hun kennis en ervaringen. En om te laten zien dat luisteren altijd en overal belangrijk is, roept de Luisterlijn iedereen op om zijn of haar eigen ervaringen, visie en tips over dit onderwerp te delen, via een zelf opgenomen vlog. Aan de campagne werkten al verschillende bekende ‘luisterexperts’ mee, zoals luisteronderzoeker Corine Jansen en hoogleraar psychologie Paul van Lange. Zij vertellen over het belang van luisteren en delen hun beste tips.

De video’s en tips zijn vanaf 1 oktober te vinden op deluisterlijn.nl/kunstvanhetluisteren.

beeld luisterlijn

De Luisterlijn is deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.