Hele week

Eenzaamheid thema bij ZonMw

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Gelukkig zijn er veel initiatieven die zich richten op het terugdringen van eenzaamheid. Maar om eenzaamheid duurzaam te verminderen en voorkomen, is het verspreiden van kennis en ervaringen over wat werkt essentieel. ZonMw zet diverse subsidieprogramma’s in om initiatieven door te ontwikkelen en kennis te verspreiden. Onder meer in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

In de week tegen Eenzaamheid besteedt ZonMw hier extra aandacht aan met de pagina zonmw.nl/eenzaamheid.