30 september

Gemeente Midden-Delfland organiseert kick-off coalitienetwerk

Op 30 september organiseert de gemeente Midden-Delfland in samenwerking met de werkgroep Eenzaamheid een startbijeenkomst voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, welzijnsinstellingen en verenigingen om de krachten te bundelen in een breed coalitienetwerk. Het doel daarvan is om meer bewustwording te creëren en gezamenlijk op te trekken in de aanpak tegen eenzaamheid.

“In Midden-Delfland vinden er allerlei activiteiten plaats voor mensen die zich eenzaam voelen, maar we zien als gevolg van de coronapandemie ook een toename van eenzaamheid onder jongeren, volwassenen en vooral (kwetsbare) ouderen”, aldus Indra Gharbharan, senior beleidsadviseur WMO Sociaal Domein bij de gemeente Midden-Delfland. “In de aanpak tegen eenzaamheid hebben we elkaar nodig, we willen de krachten bundelen. Daarom organiseren we een startbijeenkomst waarin we ondernemers, professionals in zorg en welzijn, vertegenwoordigers van woningcorporaties, (sport)verenigingen en culturele en religieuze instellingen bij elkaar brengen. Tezamen zijn zij de ogen en oren in onze wijken.”

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

“Het doel van de bijeenkomst is dat partijen de weg naar elkaar weten te vinden zodat ze kennis kunnen delen, ervaringen uitwisselen en samen optrekken in de ondersteuning van mensen die het nodig hebben. Dat moet leiden tot het vormen van een toegankelijk, breed en open coalitienetwerk dat een actieve rol vervult, van signalering tot de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten die eenzaamheid moeten terugdringen, zoals koffie-ochtenden of wandeluitjes. Het idee daarbij is om ook inwoners zelf te betrekken bij de organisatie van activiteiten, zodat deze goed aansluiten of hun wensen en behoeften.”

Over de drempel heen helpen

Indra: “We kunnen eenzaamheid niet oplossen, maar wel samen de krachten bundelen: door oog te hebben voor elkaar én om mensen over de drempel heen te helpen om bijvoorbeeld hulp te zoeken of deel te nemen aan een van de vele activiteiten die al georganiseerd worden. Met vereende krachten kunnen we inwoners die zich sterk eenzaam voelen ondersteunen, zodat ook zij weer mee kunnen doen in onze Midden-Delflandse samenleving.”

Week tegen Eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid, op 30 september, vindt een startbijeenkomst plaats voor ondernemers en professionals met als doel bewustwording creëren en een coalitie vormen aanpak tegen eenzaamheid. De gemeente organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de werkgroep Eenzaamheid, bestaande uit de coalitiepartners Stichting Welzijn Ouderen Midden-Delfland, Wonen Midden-Delfland, Ouderenbonden, Careyn en Pieter van Foreest. Welzijn Ouderen Midden-Delfland organiseert in deze week diverse activiteiten.