Meerdere plaatsen

Gemeenten sluiten zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

Gemeenten Aa en Hunze, Dongen en Emmen grepen de Week tegen Eenzaamheid aan om zich aan te sluiten bij het actieprogramma. Ruim driekwart van de gemeenten in Nederland is aangesloten bij Eén tegen eenzaamheid.

Emmen

In Emmen organiseerde Facet 5 oktober het symposium ‘IedereenSZaam’ over het doorbreken van eenzaamheid. Samenwerkende organisaties in Emmen uit cultuur, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en de gemeente gaan hiermee samen aan de slag.

Wethouder Dewy Leal: “Eenzaamheid is een groeiend probleem dat beslist niet eenvoudig aan te pakken is. Maar we kunnen wel beginnen met een goede samenwerking waarbij we onze krachten bundelen en samen aan de slag gaan. We willen het onderwerp bespreekbaar maken en mensen in onze gemeente uit hun isolement halen.”

Aa en Hunze

In de andere Drentse gemeente Aa en Hunze tekenden een paar dagen eerder wethouder Bas Luinge, samen met Coen van Meerten van Biblionet en Martine Hopman van Impuls voor deelname.

Bas Luinge: “Als gemeente zien we het belang om eenzaamheid tegen te gaan. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring willen we dat bekrachtigen. Mensen geven het niet snel aan als ze eenzaam zijn. Daarom is het zo belangrijk om te laten zien wat er in Aa en Hunze allemaal te doen is, voor al onze inwoners. Samen met de organisaties in Aa en Hunze willen we een goede invulling geven aan eenzaamheid, passend bij de lokale situatie.”

Dongen

Op 29 september sloot Dongen zich aan.

Wethouder Denis Kunst: “Door aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid laten we als gemeente zien dat we ons continue willen inzetten tegen eenzaamheid. Samen met onze partners: want in Dongen doen we dingen samen! Ga op zoek naar de vereniging, organisatie of kerk die bij u past. Het is fijn dat zoveel organisaties in de gemeente samen een mooi pakket van activiteiten hebben samengesteld voor de Week tegen Eenzaamheid. Ik hoop dat er voor alle inwoners die zich eenzaam voelen in deze week een activiteit is waar ze bij aan willen sluiten.”

Lees meer over de lokale aanpak van eenzaamheid

Foto: Symposium ‘IedereenSZaam’ , wethouder Dewy Leal tekent voor Eén tegen eenzaamheid. Fotografie Iris Sijbom.