Hele week

Karavaan van verbinding door provincie Gelderland

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland organiseert in de Week tegen Eenzaamheid een karavaan van verbinding. Overal in de provincie Gelderland wordt het gesprek aangegaan en worden leuke en leerzame activiteiten georganiseerd rondom het thema verbinding.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is er voor alle Gelderlanders die iets willen betekenen voor hun wijk, buurt of dorp. Bijvoorbeeld bij het vertalen van een idee naar een onderbouwd plan, bij het zoeken naar financiering of het werven van vrijwilligers. De alliantie bestaat uit Spectrum, Zorgbelang inclusief, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland en Plattelands Jongeren Gelderland. Melanie Reekers is namens Spectrum nauw betrokken bij de alliantie en legt uit wat het doel is van de karavaan van verbinding. “Wij willen vooral vrolijkheid en inspiratie brengen. Samen willen we vervolgens een creatief netwerk opbouwen. Nauw samenwerken met lokale partijen is daarbij essentieel.”

De karavaan

“Voorop in de karavaan rijdt de Leefbaarheidsalliantie-camper met stoeltjes en tafeltjes en iedereen mag daarop aansluiten, jong en oud, van allerlei komaf en achtergrond. In de camper staat een reiskoffer die is gevuld met koffie, thee, limo, koekjes, gesprekskaarten, knutselspullen en kletsbord. Samen willen we plezier gaan maken in heel Gelderland. Leuke dingen doen en elkaar ontmoeten. Het maakt niet uit of dat bij het vouwen van een kraanvogel is, of bij het drinken van een kopje koffie. Zolang mensen maar aansluiten bij de karavaan.”

De karavaan blijft rijden

“Het mooie van een karavaan is dat hij altijd onderweg is. Hij stopt niet, is tijdloos. Na de Week tegen Eenzaamheid zal hij blijven doorrijden. De zaadjes worden geplant in elke plaats waar de karavaan langskomt. Er zullen activiteiten georganiseerd blijven worden. Het gesprek zal worden aangegaan. De verbindingen zullen nog steeds worden gelegd.”