Landelijk, hele week

LKCA lanceert kennisdossier Cultuur & eenzaamheid

Een geheel vernieuwd kennisdossier over samenwerken en de effecten van kunst en cultuur bij eenzaamheid staat met ingang van de Week tegen Eenzaamheid online op lkca.nl/eenzaamheid.

Om eenzaamheid aan te pakken is samenwerking nodig van mensen en organisaties met een diversiteit aan kennis en ervaring. Daarom werken steeds meer professionals uit zorg, welzijn, cultuur en gemeente met elkaar samen. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) biedt informatie over de samenwerking met de cultuursector.

Kennisdossier Cultuur en eenzaamheid

Het online kennisdossier biedt beleids- en praktijkprofessionals in zorg, welzijn, cultuur en gemeenten ondersteuning bij duurzame samenwerking, (integraal) beleid en hun praktijk ‘op de vloer’. Het kennisdossier bevat informatie over de effecten van kunst en cultuur; het hoe en waarom van samenwerking; tips voor de financiering van projecten, praktijkvoorbeelden en publicaties.

Positieve gezondheid

Cultuur(participatie) sluit aan op het concept Positieve Gezondheid. Ook daar ligt het accent op dat wat iemand kan en wil. Bij culturele activiteiten worden mensen aangesproken op hun mogelijkheden, talenten en eigen kracht. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van leven en meer veerkracht – die je juist als je kwetsbaar bent, hard nodig hebt.

‘Praatplaat’

Als download is er een handige ‘praatplaat’ met gesprekscanvas beschikbaar. Met behulp van de praatplaat krijg je inzicht in de effecten van kunst en cultuur en breng je (samen) in kaart wat je wilt bereiken.