Hele week

Mobiele huiskamer in Deventer

In de Week tegen Eenzaamheid gaan in Deventer Voor Elkaar-teams met een mobiele huiskamer de wijk in. Doel is om in gesprek te komen. Over eenzaamheid en rouw, en daarnaast juist ook over levenslust en passie.

Sociaal werker Rene Bos is werkzaam voor een Voor Elkaar-team. Hij benadrukt dat ze mensen het liefst benaderen in hun vertrouwde wijkomgeving. “Wij willen aanwezig zijn in de wijken, waar oog en aandacht is voor elkaar. Zo sluiten we aan bij wat er leeft en speelt. De Voor Elkaar-teams bestaan uit professionals van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. Deze  teams zijn ervoor bedoeld om zichtbaar te zijn. Zichtbaar en een laagdrempelig aanspreekpunt, precies datgene wat we in de Week tegen Eenzaamheid gaan doen met de mobiele huiskamer.”

Van individu naar collectief

De sociale teams in Deventer staan bekend om hun persoonsgerichte aanpak, vertelt Rene. “Ze komen bij de mensen thuis. De Voor Elkaar-teams willen zich juist meer richten op het collectieve. Stel dat meerdere bewoners dezelfde problemen of wensen hebben, dan willen wij ze met elkaar in contact brengen. Bijvoorbeeld via het buurthuis. In het buurthuis kan dan een professional met meerdere mensen het gesprek aangaan en een luisterend oor bieden. Daar kunnen dan mooie ontmoetingen plaatsvinden. Ontmoetingen die laten zien dat je er niet alleen voor staat.”

Week tegen Eenzaamheid

Rene: “In de Week tegen Eenzaamheid laten we extra ons gezicht zien. Dit doen we met de mobiele huiskamer en door tegelijkertijd flyers uit de delen. Ook trekken we met de fiets de wijk in. Ons hoofddoel is verhalen ophalen. Verhalen die niet alleen maar gaan over problemen van mensen, maar juist ook over datgene waar mensen hun bed voor uitkomen. Samen kijken hoe mensen prettig kunnen leven in de eigen buurt. Samen kijken hoe bewoners optimaal mee kunnen doen in de wijk. En samen kijken hoe we als professionals een verrijking en een aanvulling kunnen zijn in het leven van mensen.”