Westerveld

Ontmoetingsbankje in Westerveld

Wethouders Henk Doeven en Jacob Boonstra van de gemeente Westerveld presenteerden 29 september in Dwingeloo een ‘ontmoetingsbankje’ en de eerste editie van de cultuurgids, met tal van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

De wethouder van ouderenbeleid Boonstra bracht de toegenomen gevoelens van eenzaamheid onder ouderen en jongeren landelijk en in de gemeente onder de aandacht. Corona heeft daar aan bijgedragen. Hij verwees naar de mogelijkheden van ontmoeten en meedoen, zoals wandelgroepen, fietsgroepen, koffiemomenten in dorpshuizen of kerken, maar ook activiteiten van de beweegcoaches. Een compleet programma staat op www.gemeentewesterveld.nl/eenzaamheid.

Cultuurgids

Tegelijkertijd presenteerde cultuurwethouder Doeven de eerste editie van de cultuurgids. Hierin staan meer dan 150 verenigingen, ateliers, musea en bibliotheken. Ook plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar vaak vrijwilligers nodig zijn. De vele Kunst- en Cultuurinitiatieven bieden naast educatie en creativiteit, de mogelijkheid om mee te doen en je onder de mensen te begeven. De gids is online te bekijken of op te halen bij het gemeentehuis, bibliotheken, dorpshuizen, scholen, zorgcentra en supermarkten.

Ontmoetingsbankje
Het ontmoetingsbankje staat aan de Heuvelenweg in Dwingeloo. Een mooi punt om een praatje te maken, kennis te maken of elkaar beter te leren kennen. Kunstenares Bernadette Berends (bernadetteberendsart.nl) zorgde voor de kunstafbeelding op het bankje met afbeeldingen van handen die ‘ontmoeting’ verbeelden.