Hulst, 5 oktober

Opening Signaalpunt tegen Eenzaamheid in Hulst

Wethouder René Ruissen opent maandag 5 oktober het Signaalpunt tegen Eenzaamheid in Hulst. 

Hulst wil meer mensen bereiken die zich eenzaam voelen. Mensen zoeken niet gemakkelijk hulp, daarom zijn er anderen nodig die helpen signaleren. Bij het Signaalpunt tegen Eenzaamheid kunnen zij dan hun zorgen neerleggen, waarna de gemeente het vervolgens oppakt.

Iedereen kan melden

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is er om zorgen neer te leggen en zeker te zijn van juiste vervolgstappen. Door dit meldpunt komen meer mensen in beeld die in een sociaal isolement leven. Iedereen kan melden. Burgers, (semi)professionele organisaties en professionele hulpverleners kunnen hun zorgen uiten. Op termijn worden ook andere potentiële melders zoals apothekers, kappers en winkels, actief betrokken.

Jong en oud

Het Signaalpunt heeft een brede signaleringsaanpak, voor alle burgers en neemt avg-regels in acht.

Het Signaalpunt is een initiatief van Gemeente Hulst en Stichting Hulst voor Elkaar, en onderdeel van de toolkit ‘Lokale aanpak van eenzaamheid’ van het programma tegen eenzaamheid van het Ministerie van VWS.

Eenzaamheid. In iedere gemeente wonen mensen die eenzaam zijn.
Er gaan dagen voorbij zonder enig sociaal contact. Of ze hebben niemand om lief en leed mee te delen.
Niemand om te helpen als dat nodig is.
Om als gemeente steun te kunnen bieden aan deze groep is het van belang dat mensen die in sociaal isolement leven, in beeld zijn.
Zodat we met elkaar de eenzaamheid kunnen verminderen.
En mensen er niet alleen voor staan.
Mensen zoeken niet gemakkelijk hulp als ze zich eenzaam voelen of alleen zijn.
Dit komt omdat men niemand tot last wil zijn of zich schaamt.
Je zou denken dat deze groep onopgemerkt blijft. Echter klopt dit niet:
Neem bijvoorbeeld een kapper die duidelijke signalen van eenzaamheid waarneemt.
Een postbezorger of apothekersassistente. Of gewoon een buurtgenoot.
Zij maken zich zorgen, zien de eenzaamheid…
maar zijn niet altijd in de positie zelf actie te ondernemen.
Een zorgprofessional kan dat wel.
Vanuit deze gedachte is een slimme oplossing ontstaan: het Signaalpunt Tegen Eenzaamheid.
Bij het signaalpunt kan de kapper zijn zorgen neerleggen…
en zo bijdragen aan een oplossing.
Een door de gemeente aangewezen organisatie zorgt, via het Signaalpunt…
dat de juiste vervolgstappen in gang worden gezet.
Binnen 48 uur komt er iemand langs bij de persoon in kwestie.
De persoon kan dan zelf aangeven of er hulp nodig is.
Samen wordt er gekeken naar een oplossing voor de lange termijn.
Op deze manier is het voor iedereen in de gemeente mogelijk…
om laagdrempelig een signaal door te geven bij vermoedens van eenzaamheid.
Ga naar signaalpunt.nl en kijk hoe jouw gemeente mee kan doen.