Landelijk, hele week

Podcast: hoe aan de slag met eenzaamheid in jouw buurt

Podcastmaker en opbouwwerker Daniel Pit gaat in gesprek met onderzoeker Eric Schoenmakers over alle ins en outs van eenzaamheid. Hoe ga je het gesprek over eenzaamheid aan? Hoe organiseer je ontmoeting in je buurt zo, dat het mensen ook helpt om minder eenzaam te zijn?

Luister naar de tips en tric’s wat je als buurt en wijk voor en met elkaar kunt doen. Een tipje van de sluier: “Doe iets wat bij je past, houd vol en leg de lat niet te hoog”. Een betrokken buurt is waar het om gaat!

Toolkit Betrokken Buurten Tegen Eenzaamheid

De podcast is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Bewonersinitiatieven versterken sociale structuren in buurten en dorpen, organiseren ontmoeting, bieden een plek voor vrijwilligerswerk en bieden mogelijkheden voor het ontstaan van vriendschappen. Bewonersinitiatieven zijn dan ook een logische partner in het verminderen en voorkomen van eenzaamheid, vindt LSA, en in november presenteert het de toolkit Betrokken Buurten Tegen Eenzaamheid.

Deze toolkit is het resultaat van een project waarin zes buurtinitiatieven experimenteren om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken in de buurt te versterken. De geleerde lessen komen nu beschikbaar voor andere initiatieven. Nieuwsgierig geworden? Lees hier als voorproefje de eerste artikelen.