Tips

Wat kun jij doen?

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid. Samen maken we van de Week tegen Eenzaamheid 2020 een succes!

Als geïnteresseerde

Kom erbij! Doe mee aan de activiteiten. Zelf, of nodig iemand uit voor een activiteit. Ze worden doorgaans in september aangekondigd in lokale media.

Als gemeente

Kijk hier hoe je als gemeente de Week tegen Eenzaamheid kunt benutten. Deze handreiking is samengesteld speciaal voor de Week tegen Eenzaamheid 2020 en werd meegelezen door drie gemeenten die ervaring hebben met de Week tegen Eenzaamheid.

Als organisator van een activiteit

Iedereen kan zich in de Week tegen Eenzaamheid inzetten. Bijvoorbeeld met een ontmoetingsactiviteit of een activiteit die aandacht geeft. Het ministerie van VWS stelt voor activiteiten aankledings- en informatiematerialen beschikbaar. Dit ‘Kom erbij-pakket’ is voor organisatoren kosteloos. Helaas is bestellen niet meer mogelijk.

Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Houd bij activiteiten de maatregelen m.b.t. het coronavirus in het oog. Handig: voor vrijwilligersorganisaties hebben NOV en Movisie een handreiking opgesteld waarmee zij protocollen kunnen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Als samenwerkingspartner

Wil je in de Week tegen Eenzaamheid als landelijke organisatie of bedrijf een actie houden of anderszins samenwerken met het ministerie van VWS? Neem contact op via weektegeneenzaamheid@minvws.nl. Lokaal samenwerken? Neem contact op met de gemeente of plaatselijke coalitie tegen eenzaamheid.