Toegankelijkheid

Eentegeneenzaamheid.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via eenzaamheid@minvws.nl.

Verantwoordelijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek

Download het toegankelijkheidsonderzoek voor deze website (pdf)

Registervermelding