Week tegen Eenzaamheid

Bedankt voor uw bijdrage aan en interesse in de Week tegen Eenzaamheid! In 2021 is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober.  

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De Week tegen Eenzaamheid 2020 was van 1 t/m 8 oktober . Volgend jaar is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 30 september t/m 7 oktober.

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Samen maken we van de Week tegen Eenzaamheid een succes!

Corona

De beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maken het organiseren van activiteiten extra uitdagend. We vroegen nadrukkelijk iedereen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Slotevent

Op donderdag 8 oktober had het (digitale) Slotevent plaats voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema eenzaamheid. Dit jaar digitaal, dus anders dan anders, maar zeker net zo inspirerend en informatief. Bekijk het Slotevent terug, incl. de presentaties.

Op 1 oktober was het (digitale) openingsevent voor gemeenten en Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid-deelnemers. Dit event was op uitnodiging.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheidwordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.

Een greep uit de activiteiten van dit jaar

Door het hele land zijn er honderden activiteiten geweest. We laten een selectie speciaal hier zien. Deel wat je doet via #weektegeneenzaamheid of weektegeneenzaamheid@minvws.nl.