Week tegen Eenzaamheid

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid zijn er elk jaar honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. 

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober. 

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Samen maken we van de Week tegen Eenzaamheid een succes!

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.

Gezondheid van je gasten en jezelf

Er is steeds meer mogelijk. En daar zijn we blij mee. We vragen nadrukkelijk iedereen zich te houden aan de geldende richtlijnen. Mogelijk voelen gasten zich niet comfortabel bij alles wat weer mogelijk is. Geef elkaar daarom de ruimte, ook om dat uit te spreken. Voor verschillende vormen van locaties kunnen de maatregelen rondom Corona Toegangsbewijs vragen oproepen. In deze Corona Toegangsbewijs-handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het bewijs gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbesteding en de maatschappelijke opvang.