Samenwerking

Bloomon steunt Met je hart met bloemen en donaties

Bloemen zorgen voor verbinding en positieve gevoelens. Zo ziet online bloemist bloomon dat. Die missie draagt ze niet alleen uit met de verkoop van haar boeketten, maar ook in haar samenwerking met Stichting Met je hart. Met verschillende acties zet bloomon zich in om het leven van mensen die zich eenzaam voelen wat aangenamer te maken.

‘Ons motto is spread happiness’, vertelt Suzanne van Schaik, General Manager Benelux & Denemarken bij bloomon. ‘Wij geloven dat bloemen mensen blij kunnen maken. Dat doen we door voor onze klanten steeds nieuwe designs te creëren. En ook doen we dat door ons te richten op mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Zo hebben we de afgelopen jaren boeketten aan het Ronald McDonald Kinderfonds gedoneerd. En in de coronaperiode hebben we onder meer ziekenhuispersoneel in het zonnetje gezet.’

Affiniteit met eenzaamheid

Mooie acties, maar bloomon was op zoek naar een doel om zich voor langere tijd aan te kunnen verbinden. ‘Het was belangrijk dat het doel breed gedragen zou zijn binnen bloomon. Daarom heb ik een enquête uitgezet onder mijn collega’s. Daaruit kwam naar voren dat ze de meeste affiniteit hebben met het thema eenzaamheid.’ Vervolgens heeft Suzanne in 2020 contact opgenomen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. ‘We zochten een partner die zich primair richt op eenzaamheid, landelijke dekking heeft én de mogelijkheid biedt dat onze collega’s een actieve rol kunnen spelen in de uitvoering.’

Bloemen kunnen dan misschien geen eenzaamheid bestrijden, ze werken wel verbindend. En als gespreksstarter tijdens de workshops.

21.000 euro gedoneerd

De Coalitie bracht bloomon in contact met Stichting Met je hart, die zich inzet voor kwetsbare ouderen. En nog datzelfde jaar werd vóór kerst de samenwerking beklonken met een kerstactie die bestond uit het schrijven van kaartjes aan ouderen die werden meegestuurd met een bosje bloemen. Suzanne: ‘In de Week tegen Eenzaamheid hebben we de hele opbrengst, ruim 21.000 euro, van de boeketten die in die week verkocht werden, gedoneerd aan Met je hart. En in de zomer hebben we gezamenlijk een workshop bloemschikken gehouden. Met je hart had de locatie geregeld en bloemstylistes van bloomon deden de begeleiding van de circa 20 ouderen tijdens de workshop. Het was zo leuk om ze zo enthousiast bezig te zien. Bloemen kunnen dan misschien geen eenzaamheid bestrijden, ze werken wel verbindend. En als gespreksstarter tijdens de workshops.’

Verrast met ‘flowergram’

Half januari heeft bloomon samen met Met je hart en KLM 500 ouderen aan de deur verrast met een pakketje met bloemen, een zogenoemde ‘flowergram’. ‘We wilden dat bewust loskoppelen van de kerstperiode, omdat er dan al redelijk veel wordt georganiseerd. In tegenstelling tot januari, terwijl dat vanwege de donkere en koude dagen ook een lastige maand voor veel ouderen is.’ Het moment van aandacht was bijzonder, omdat medewerkers van bloomon en stewardessen van KLM meehielpen met het rondbrengen van de flowergrams. Alle medewerkers van bloomon krijgen elk kwartaal één vrije dag om bij te dragen aan dit soort acties. ‘Iedereen is begaan met mensen die zich eenzaam voelen. Dat zien we terug in hun grote inzet en enthousiasme.’

Vergroten bekendheid

Voor de toekomst is het belangrijk dat we blijven praten over dit onderwerp, zo meent Suzanne. ‘Relevante partijen weten ons al te vinden. We zetten nog meer in op het vergroten van de bekendheid van het thema eenzaamheid. Dat doen we met individuele acties én in samenwerking met Met je hart. Voor komende zomer staat op de rol om opnieuw een actie te organiseren voor ouderen, omdat activiteiten dan vaak stilliggen en familie op vakantie is. En in de Week tegen Eenzaamheid willen we de opbrengst van alle verkochte boeketten weer doneren aan Met je hart. Financiële ondersteuning blijft een belangrijk onderdeel van onze samenwerking, zodat de stichting weer waardevolle ontmoetingen met en tussen ouderen kan organiseren.’