Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid

Een Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) voedt het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid met kennis en adviseert over de monitoring van de effectiviteit van het programma.

9 wetenschappers

  • Henk Smid, oud-directeur ZonMw, voorzitter
  • Crétien van Campen, wetenschappelijk strateeg kwaliteit van leven, Sociaal Cultureel Planbureau
  • Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar ageing, families and migration, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Rick Kwekkeboom, lector langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam
  • Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen, en emeritus hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, Universiteit voor Humanistiek
  • Eric Schoenmakers, onderzoeker en docent toegepaste gerontologie, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
  • Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie en sociale gerontologie, Vrije Universiteit
  • Maaike Verhagen, Radboud Universiteit

Daarnaast nemen deel:

  • Hanneke Mateman, Movisie, adviserend lid
  • Nico de Neeling, ministerie van VWS, secretaris

Publicatie: Inzichten in eenzaamheid

beeld publicatie inzichten in eenzaamheidIn deze publicatie komen wetenschappers uit de WAC aan het woord. Kort en bondig delen zij actuele en fundamentele inzichten voor de aanpak van eenzaamheid. Vaak zijn die gebaseerd op tientallen jaren van onderzoek en actuele ontwikkelingen. Zo stellen ze dat corona tot meer begrip van eenzaamheid heeft geleid. Ook is duidelijk geworden dat cultureel aanbod, weerbaarheid en relativering belangrijk zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Sowieso is altijd maatwerk nodig om mensen daadwerkelijk te helpen. Een publicatie vol kennis over eenzaamheid die ertoe doet voor beleid en praktijk.

Download Inzicht in eenzaamheid (pdf)

Maak gebruik van kennis

De WAC beschikt over een rijke expertise omtrent eenzaamheid en deelt die graag met de deelnemers aan het actieprogramma, zowel lokaal als nationaal.

Vragen waarvan je denkt (of hoopt) dat ze geheel of gedeeltelijk op basis van wetenschappelijke kennis te beantwoorden zijn, kun je indienen bij de WAC. Als de WAC je vraag niet kan beantwoorden, zal ze je doorverwijzen.

Leden van de WAC geven lezingen tijdens bijeenkomsten van het actieprogramma.

Sociaal-netwerkadvies

Sinds jaar en dag zijn er normen geformuleerd voor voeding en bewegen. Voor de gezondheid minstens zo belangrijk is het sociaal netwerk waarin mensen zijn ingebed. Dat maakt de Wetenschappelijke Adviescommissie met dit advies duidelijk en ze biedt een kant-en-klare tekst wat mensen aan sociale-netwerkontwikkeling kunnen doen.

Lees het sociaal-netwerkadvies (pdf)

Eerdere briefadviezen

In 2019 schreef de WAC briefadviezen over de monitoring van het actieprogramma (pdf) en over de ontwikkeling van effectieve interventies (pdf) om eenzaamheid te verminderen. Maart 2020 verscheen het briefadvies onderzoekagenda lange termijn (pdf) . Het advies over de interpretatie van verschillende onderzoeken naar de prevalentie van eenzaamheid (pdf) kwam november 2020 uit. November 2021 verscheen het briefadvies Eenzaamheid bij jongeren (pdf). December 2021 kwamen het advies Eenzaamheid: onderzoeksagenda voor de korte en lange termijn (pdf) en een verslag over de werkzaamheden van de WAC (pdf) over de periode 2018-2021.

Kijk voor actuele beleidsstukken van het actieprogramma op Rijksoverheid.nl.

Drie tips van Crétien van Campen

We vroegen WAC-lid Crétien van Campen naar zijn drie tips om eenzaamheid te verminderen. Hij stelt veerkracht centraal.

*Muziek speelt.
Beeldmerk: Een tegen Eenzaamheid
Beeldtekst: Drie tips van Crétien van Campen

Beeldtekst: Houd het sociale en culturele leven in stand.

Crétien van Campen – Wetenschappelijk strateeg – Sociaal Cultureel Planbureau, Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid:
Houd het sociale en culturele leven in stand.
In de coronatijd hebben we gezien tijdens de lockdowns dat de eenzaamheid toenam.

De normale fysieke ontmoetingsplaatsen, zoals de cafés, buurthuizen, concertzalen, theaters die waren gesloten.
We zagen dat mensen digitaal contact hadden. Dat was zelfs het advies: blijf in contact.
Maar dat is blijkbaar geen vervanging van fysiek contact want die eenzaamheid bleef toenemen dus er is iets in dat persoonlijke contact dat heel belangrijk is tegen eenzaamheid.

Beeldtekst: Denk niet te veel aan eenzaamheid maar ga iets doen.

Crétien van Campen – Wetenschappelijk strateeg – Sociaal Cultureel Planbureau, Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid:
Denk niet te veel aan eenzaamheid maar ga iets doen.
Eenzaamheid is niet iets dat van de ene op de andere dag komt.
Dat is meestal door een stapeling van factoren het verlies van vrienden, maar ook fysieke problemen, mentale problemen tegenslagen in het leven.
Maar als je blijft denken: wat ben ik toch eenzaam dan ga je daar niet uitkomen. Dus ga wat doen.
Dat kan fysiek of mentaal zijn, en dan helpt het om een doel te hebben.
Waar kom je nou ‘s ochtends je bed voor uit?
Waarvan je zegt: dat ga ik doen. Ik ga vandaag lekker gitaar spelen of ik ga schilderen of ik ga wandelen met vrienden.
Dat zijn de dingen die je helpen.

Beeldtekst: Werk aan je veerkracht.

Crétien van Campen – Wetenschappelijk strateeg – Sociaal Cultureel Planbureau, Lid Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid:
Werk aan je veerkracht.
Veerkrachtige mensen zijn vaak minder eenzaam.
Wat is veerkracht? Veerkracht is het om kunnen gaan met tegenslagen.
Je ziet dat veerkrachtige mensen, die zien vaak eerder oplossingen dan obstakels.
Je ziet ook dat ze vaker actief zijn in het verenigingsleven bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een sportclub of bij een zangkoor en dat werkt ook andersom.
Door actief te zijn bij zo’n vereniging kom je ook problemen tegen kun je die oplossen en daar word je weer veerkrachtiger van.
Denk in oplossingen in plaats van obstakels.
Dan is het glas eerder halfvol dan halfleeg.

Beeldmerk: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Beeldtekst: Bekijk wat jij kan doen op eentegeneenzaamheid.nl

Contact

De WAC is te bereiken via wac.ete@minvws.nl