Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid

Een Wetenschappelijke Adviescommissie voedt het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid met kennis en adviseert over de monitoring van de effectiviteit van het programma.

9 wetenschappers

 • Henk Smid, oud-directeur ZonMw, voorzitter
 • Crétien van Campen, wetenschappelijk strateeg kwaliteit van leven, Sociaal Cultureel Planbureau
 • Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar ageing, families and migration, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar sociologie en sociale gerontologie, Vrije Universiteit
 • Rick Kwekkeboom, lector langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam
 • Anja Machielse, hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid, bijzonder hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen, Universiteit voor Humanistiek
 • Linda Moonen, onderzoeker, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Eric Schoenmakers, onderzoeker en docent toegepaste gerontologie, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
 • Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie en sociale gerontologie, Vrije Universiteit

Daarnaast nemen deel:

 • Jan Willem van de Maat, onderzoeker, Movisie, adviserend lid
 • Ivo Leijten, ministerie van VWS, waarnemer
 • Nico de Neeling, ministerie van VWS, secretaris

Maak gebruik van kennis

De WAC beschikt over een rijke expertise omtrent eenzaamheid en deelt die graag met de deelnemers aan het actieprogramma, zowel lokaal als nationaal.

Vragen waarvan je denkt (of hoopt) dat ze geheel of gedeeltelijk op basis van wetenschappelijke kennis te beantwoorden zijn, kun je indienen bij de WAC. Als de WAC je vraag niet kan beantwoorden, zal ze je doorverwijzen.

Leden van de WAC geven lezingen tijdens bijeenkomsten van het actieprogramma.

Briefadviezen

In 2019 schreef de WAC briefadviezen over de monitoring van het actieprogramma en over de ontwikkeling van effectieve interventies om eenzaamheid te verminderen. Maart 2020 verscheen het briefadvies onderzoekagenda lange termijn (pdf) . Voor dit jaar is nog gepland een advies over de interpretatie van verschillende onderzoeken naar het vóórkomen van eenzaamheid.

Kijk voor actuele beleidsstukken van het actieprogramma op Rijksoverheid.nl.

Contact

De WAC is te bereiken via wac.ete@minvws.nl