Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid

Een Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) voedt het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid met kennis en adviseert over de monitoring van de effectiviteit van het programma.

9 wetenschappers

 • Henk Smid, oud-directeur ZonMw, voorzitter
 • Crétien van Campen, wetenschappelijk strateeg kwaliteit van leven, Sociaal Cultureel Planbureau
 • Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar ageing, families and migration, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Rick Kwekkeboom, lector langdurige zorg en ondersteuning, Hogeschool van Amsterdam
 • Gerine Lodder, Tilburg University
 • Anja Machielse, hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid, bijzonder hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen, Universiteit voor Humanistiek
 • Eric Schoenmakers, onderzoeker en docent toegepaste gerontologie, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
 • Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie en sociale gerontologie, Vrije Universiteit
 • Maaike Verhagen, Radboud Universiteit

Daarnaast nemen deel:

 • Jan Willem van de Maat, onderzoeker, Movisie, adviserend lid
 • Nico de Neeling, ministerie van VWS, secretaris

Publicatie: Inzichten in eenzaamheid

beeld publicatie inzichten in eenzaamheidIn deze publicatie komen wetenschappers uit de WAC aan het woord. Kort en bondig delen zij actuele en fundamentele inzichten voor de aanpak van eenzaamheid. Vaak zijn die gebaseerd op tientallen jaren van onderzoek en actuele ontwikkelingen. Zo stellen ze dat corona tot meer begrip van eenzaamheid heeft geleid. Ook is duidelijk geworden dat cultureel aanbod, weerbaarheid en relativering belangrijk zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Sowieso is altijd maatwerk nodig om mensen daadwerkelijk te helpen. Een publicatie vol kennis over eenzaamheid die ertoe doet voor beleid en praktijk.

Download Inzicht in eenzaamheid (pdf)

Maak gebruik van kennis

De WAC beschikt over een rijke expertise omtrent eenzaamheid en deelt die graag met de deelnemers aan het actieprogramma, zowel lokaal als nationaal.

Vragen waarvan je denkt (of hoopt) dat ze geheel of gedeeltelijk op basis van wetenschappelijke kennis te beantwoorden zijn, kun je indienen bij de WAC. Als de WAC je vraag niet kan beantwoorden, zal ze je doorverwijzen.

Leden van de WAC geven lezingen tijdens bijeenkomsten van het actieprogramma.

Briefadviezen

In 2019 schreef de WAC briefadviezen over de monitoring van het actieprogramma en over de ontwikkeling van effectieve interventies om eenzaamheid te verminderen. Maart 2020 verscheen het briefadvies onderzoekagenda lange termijn (pdf) . Het advies over de interpretatie van verschillende onderzoeken naar de prevalentie van eenzaamheid (pdf) kwam november 2020 uit. November 2021 verscheen het briefadvies Eenzaamheid bij jongeren. December 2021 kwamen het advies Eenzaamheid: onderzoeksagenda voor de korte en lange termijn (pdf) en een verslag over de werkzaamheden van de WAC (pdf) over de periode 2018-2021.

Kijk voor actuele beleidsstukken van het actieprogramma op Rijksoverheid.nl.

Contact

De WAC is te bereiken via wac.ete@minvws.nl