Zelf initiatief organiseren

Jumbo

De Kletskassa, een extra contactmoment voor de klant.

“Houd het initiatief laagdrempelig; het gaat hier om een gesprekje, niets meer en niets minder. Maar dit kan wel veel betekenen voor de klant.”

Jumbo & eenzaamheid

Jumbo wil bijdragen aan het signaleren en terugdringen van eenzaamheid. Dit doen zij met zo’n 200 Kletskassa’s in de winkels. Een aantal winkels heeft ook een koffiehoek waar buurtgenoten met elkaar kunnen bijkletsen. Veel mensen doen hun boodschappen bij de supermarkt. Daarmee is het een belangrijke ontmoetingsplek.

Hoe werkt het?

  • Met de Kletskassa geeft Jumbo meer ruimte en tijd voor een extra contactmoment voor klanten die het fijn vinden om een praatje te maken tijdens het afrekenen. Eén van de kassa’s in de winkel wordt aangeduid als ‘Kletskassa’ en de kassamedewerker krijgt extra tijd om daar met de klant in gesprek te gaan.
  • De directie van Jumbo heeft het voortouw genomen om het initiatief verder vorm te geven. Zij enthousiasmeren en informeren managers om het in hun winkel te implementeren.
  • Bij de keuze van de winkels met een Kletskassa kijkt Jumbo goed naar gebieden waar eenzaamheid sterk speelt.

Tips  

  • Verplicht medewerkers niet om mee te doen. Zorg ervoor dat zij meedoen omdat zij het leuk vinden om zich in te zetten voor het verminderen van eenzaamheid en een praatje te maken met klanten.
  • Blijf het onderwerp eenzaamheid agenderen. Wat helpt is als de organisatie en directie intrinsiek geloven in de aanpak en het voortouw nemen. Zorg dat medewerkers weten hoe zij eenzaamheid kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld door een handboek beschikbaar te stellen en erover te communiceren.

Wat doen ze nog meer?

Eenzaamheid signaleren

Jumbo werkt met verschillende winkels samen met een welzijnsorganisatie om eenzaamheid te signaleren. De filiaalmanager en kassamedewerkers kunnen vertrouwelijk hun zorgen delen door een melding te doen, waarna een welzijnsorganisatie voor de opvolging zorgt.