Kennis en expertise delen

Odido

Eenzaamheid onder jongeren tegengaan door kennis en expertise van medewerkers in te zetten.

“Door technologie menselijker maken, kunnen wij bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren.”

Odido & eenzaamheid

Odido is een telecom provider en heeft zo’n 1.800 medewerkers in dienst. Odido zet zich in om technologie menselijk te maken. Om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan, werkt Odido samen met verschillende partijen die actief zijn op het gebied van mentale gezondheid en eenzaamheid . Hierbij wordt kennis en expertise van de eigen medewerkers ingezet.

Hoe werkt het?

 • Odido wil mentale gezondheid onder de aandacht brengen en het taboe doorbreken van eenzaamheid onder jongeren.
 • Odido is een partnership aangegaan met onder andere Join Us, een stichting die de mentale gezondheid van jongeren versterkt door het verminderen van eenzaamheidsgevoelens. Dit doen zij met fysieke groepen, online groepen en een online community om jongeren in verbinding met elkaar te brengen in verschillende gemeenten.
 • Odido levert kennis en expertise voor het bouwen van bijvoorbeeld een online platform voor jongeren.
 • De directie stimuleert de aanpak door medewerkers van diverse afdelingen vrij te maken voor het coördineren en/of begeleiden van activiteiten.
 • Via het interne programma ‘Voor Elkaar’ worden medewerkers gekoppeld aan maatschappelijke initiatieven rondom eenzaamheid. Iedere medewerker kan zich jaarlijks een dag inzetten voor maatschappelijke initiatieven.
 • Odido koppelt de kennis, expertise en tijd van de eigen medewerkers aan een vraagstuk.
 • De medewerkers van Odido krijgen informatie over het thema eenzaamheid bijvoorbeeld door het volgen van een workshop of lezing die door één van de partners wordt gegeven.
 • Voor en met de verschillende partners organiseert Odido brainstormsessies, zodat zij elkaar beter leren kennen, versterken en verbindingen kunnen leggen

Tips

 • Maak zichtbaar dat er echt iets verandert door de inzet van jouw organisatie. Dit motiveert medewerkers om ook bij te willen dragen.
 • Kies je communicatiemomenten zorgvuldig. Breng de informatie over de successen en mijlpalen gedoseerd naar buiten: wat maak je wanneer bekend?
 • Denk met je partners na over een strategische samenwerking om zo de mentale gezondheid onder jongeren te verbeteren en stel jouw kennis en expertise beschikbaar voor de partners.

Wat doen ze nog meer?

Smartphone Workshops voor ouderen

Samen met ouderenbond ANBO  helpt Odido ouderen digitaal op weg, zodat zij zich ook verbonden blijven voelen met de maatschappij. Odido biedt workshops aan over het goed en veilig gebruik van de smartphone. Medewerkers van Odido geven deze training.

Feelee

Feelee is een app waarmee jongeren inzicht krijgen in hun eigen emoties om zo de mentale veerkracht te versterken. Het helpt om emoties te herkennen, te benoemen en te bespreken. En het geeft inzicht in hoe gewoontes emoties kunnen beïnvloeden. Odido heeft geholpen bij de ontwikkeling van deze app.