Zelf initiatief organiseren

Partou Kinderopvang

Generaties samenbrengen.

“Kinderen kunnen een belangrijke schakel zijn in het verminderen van eenzaamheidsproblematiek: die kleintjes kunnen iets heel groots bereiken.”

Partou & eenzaamheid

Partou, een kinderopvangorganisatie met zo’n 800 locaties en 10.000 medewerkers, wil impact maken door jong en oud te verbinden. Kinderen kunnen een belangrijke schakel zijn bij het verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Het ‘omkijken naar een ander’ begint al op jonge leeftijd. Daar maakt Partou dan ook werk van door het hele jaar verschillende activiteiten te organiseren. Zoals een bloemenactie en kerstkaartenactie.

Hoe werkt het?

  • Partou en de Stichting Grootouderdag zijn een samenwerking gestart en organiseren jaarlijks een activiteit waarbij zij jong en oud aan elkaar koppelen.
  • In de Week tegen Eenzaamheid gaat een groot aantal bso-locaties van Partou met de kinderen aan de slag om een bloemstukje te maken dat ze aan een (eenzame) oudere cadeau kunnen doen.
  • Soms doen ze dit in het verzorgingshuis, samen met de senioren. Op andere plekken maken zij de bloemstukjes op de eigen Partou-locatie en brengen ze daarna naar de ouderen toe.
  • Verschillende Nederlandse en buitenlandse bloemenkwekers leveren gratis bloemen en (duurzame) materialen.
  • Partou ondersteunt haar bso-locaties met advies, materialen en een draaiboek.
  • Waar het kan, zoekt Partou of een bso-locatie samenwerking met lokale partijen. Bijvoorbeeld met een buurthuis.

Tips

  • Maak het zo makkelijk mogelijk voor de locaties om aan de activiteit mee te doen, maar verplicht het niet. Het moet op de locatie ‘leven’, dan wordt het een succes.
  • Geef het thema eenzaamheid een plek in het HR-beleid. Vitaliteit van medewerkers is van groot belang. Hierbij kan het helpen om wat meer om te kijken naar elkaar en een extra telefoontje te plegen naar bijvoorbeeld een zwangere collega.

Wat doen ze nog meer?

Kerstkaartenactie

Op Partou-locaties kunnen kinderen aan de slag met het maken van kerstkaarten. Partou attendeert de medewerkers op deze actie en maakt het makkelijker door aan te geven hoe zij hier aan deel kunnen nemen en wat daarvoor nodig is.

Voorlezen

Voorlezen verrijkt de woordenschat en prikkelt de fantasie van kinderen, maar het is vooral gezellig en schept een band.  Ouderen worden gevraagd om op regelmatige basis op de kinderopvanglocatie voor te lezen.

Opa en oma dag

Opa’s en oma’s worden uitgenodigd om samen met hun kleinkinderen op de locaties te eten of andere activiteiten te doen.