Betrokken werkgever zijn

Vattenfall Foundation NL

Medewerkers krijgen de mogelijkheid zich vrijwillig in te zetten voor mensen die kwetsbaar en eenzaam zijn.

“Begin gewoon! Maak het niet te moeilijk en leg de focus vooral op het ‘doen’. Wordt het project of de samenwerking met een partner een succes? Dan kun je er altijd nog een structurele activiteit van maken.”

Vattenfall & eenzaamheid

Vattenfall is een energieleverancier met 3.000 medewerkers en zo’n 2 miljoen klanten. Vattenfall Foundation NL zet zich sinds 2009 in voor medewerkersvrijwilligerswerk.

De Vattenfall Foundation NL werkt aan het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, buiten de reguliere werkzaamheden om en tijdens werktijd. De Vattenfall Foundation NL stelt hiervoor tijd en financiële middelen beschikbaar.

Hoe werkt het?

  • Samen met maatschappelijke organisaties kiest de Vattenfall Foundation NL projecten die gericht zijn op mensen die kwetsbaar of eenzaam zijn.
  • De projecten komen op een interne kalender. Via Intranet, posters, Whatsappgroepen en podcasts maakt de Vattenfall Foundation NL de medewerkers enthousiast voor vrijwilligerswerk. Het hele jaar door kunnen zij zich inschrijven voor projecten en krijgen zij ruimte en tijd om er in werktijd mee aan de slag te gaan.
  • Medewerkers melden zich aan bij de Vattenfall Foundation NL en worden gekoppeld aan een project. Zij kunnen zelf ook een project aandragen.
  • Zowel medewerkers als de organisaties waarvoor een project wordt gedaan, krijgen ondersteuning.
  • Medewerkers kunnen door het doen van vrijwilligerswerk hun blik verruimen. Ze steken er iets van op, krijgen meer kennis over het thema eenzaamheid, groeien als persoon en hebben daar ook in hun werk iets aan.
  • Na afloop van de activiteiten volgen twee evaluaties: (1) direct na de activiteit, vooral om in beeld te krijgen hoe alles is verlopen en (2) een paar maanden na de activiteit om te zien welk effect het op medewerkers heeft gehad.
  • De Vattenfall Foundation NL monitort de vrijwillige inzet en heeft de ambitie om het aantal medewerkers dat meedoet jaarlijks te laten groeien.

Tips

  • Maak beleid en een strategisch plan voor ‘medewerkersvrijwilligerswerk’. Dat helpt om het binnen de hele organisatie op de agenda te houden.
  • Zorg voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Want: hoe goed de motivatie en faciliteiten van een bedrijf ook zijn, het gaat niet vanzelf. Het aanstellen van een betrokken manager, zonder verdere verplichtingen binnen het bedrijf, kan hierbij helpen. Dus: als je het echt belangrijk vindt, moet je er ook capaciteit voor vrijmaken.

Wat doen ze nog meer?

 Blue Monday

Medewerkers nodigen iemand uit of worden gekoppeld aan ouderen die kwetsbaar of eenzaam zijn en bezoeken samen het Amsterdams light festival.

Klein gebaar

Medewerkers doen iets voor mensen uit hun eigen omgeving. De Vattenfall Foundation NL stelt per medewerker een bedrag van 25 euro ter beschikking voor eigen invulling van het gebaar.

Contactlunch

Vier keer per jaar wordt het Vattenfall restaurant omgebouwd tot een plek waar verschillende doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking, samen met medewerkers van Vattenfall lunchen.