WESTLAND

Campagne creëert bewustzijn rond zomereenzaamheid

Eén tegen Eenzaamheid Westland vraagt met een campagne aandacht voor zomereenzaamheid. In aanloop naar de zomervakantie zijn langs de wegen in de gemeente op verschillende plekken billboards te zien die passanten bewustmaken van het feit dat de zomer niet voor iedereen een tijd van zon, zee, strand, vakantie en ontspanning is.

Anderen gaan op vakantie terwijl jij thuisblijft. Je wekelijkse sportmoment vervalt vanwege de zomerstop. De scholen zijn dicht, je hebt veel minder contacten in de vakantie. Ouderen krijgen minder bezoek omdat de kinderen allemaal op vakantie zijn. Wat de oorzaak ook is, zomereenzaamheid kan iedereen overkomen. Jong en oud, arm en rijk.

Online & offline campagne

‘We zetten bewust een combinatie van online en offline middelen in gedurende de zomerperiode om zoveel mogelijk inwoners te bereiken’, aldus Marielle Bakema, projectleider Eén tegen Eenzaamheid Westland. ‘Naast de billboards, artikelen in kranten en een item op de regionale tv-zender, zijn de uitingen via social media zichtbaar. Uiteraard zijn de uitingen ook zichtbaar bij coalitiepartners, zodat we echt samen het verschil maken.’

Uiteraard zijn de uitingen ook zichtbaar bij coalitiepartners, zodat we echt samen het verschil maken.

Drie pijlers

De Westlandse aanpak van eenzaamheid richt zich naast het bevorderen van kennis en bewustwording  op drie pijlers:

  • het stimuleren van (betekenisvolle) ontmoetingen
  • (betekenisvolle) bezigheden;
  • en persoonlijke ontwikkeling.

Deze pijlers komen in de aanpak van zomereenzaamheid ook duidelijk terug. Naast verschillende ontmoetingsactiviteiten, is er de speciale cursus ‘Zon, zomer, zee, doe je mee?’. Hierin krijgen mensen handvatten om met de uitdagingen van de zomerperiode om te gaan en tegelijkertijd laagdrempelig anderen te ontmoeten. Ook vanuit het vrijwilligersplatform Westlandvoorelkaar is er aandacht voor het thema en de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de zomerperiode.

Signaleren

Voelen mensen zich eenzaam of maken ze zich zorgen over iemand anders, dan kunnen ze via de website eenvoudig een signaal afgeven, waarna een welzijnsadviseur binnen drie werkdagen contact opneemt voor steun of advies. ‘Zo kijken we in Westland naar elkaar om en zorgen we dat niemand er alleen voor staat’, aldus Bakema.