UTRECHT

MDT betrekt jongeren bij je lokale aanpak van eenzaamheid

“Ik zou het geweldig vinden als alle gemeenten in Nederland jongeren onderdeel maken van die aanpak tegen eenzaamheid”, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen tijdens zijn werkbezoek bij MDT-project Jong+Oud=Goud. ‘MDT’ staat voor maatschappelijke diensttijd. “Het is fantastisch om te zien dat MDT jongeren een kans biedt hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en tegelijkertijd iets positiefs te doen voor een ander. Dit soort projecten zie ik als één van de oplossingen voor het verminderen van eenzaamheid.”

*Muziek speelt*

Felisha Aakster – MDT-kernteamlid:
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd en
tijdens een MDT ontwikkelt een jongere zijn of haar talenten, zet zich in voor de samenleving en
ontmoet mensen buiten de eigen leefwereld.
En dat kan heel breed zijn, van sport tot cultuur,
tot zorg, voor bijvoorbeeld ouderen.

Lotte van Oudheusden – Stichting SeniorenStudent:
Wij zorgden er al voor dat jongeren met een andere
generatie in contact konden komen, dus dat ze andere mensen gingen ontmoeten, en we zorgden
ervoor dat ze zich in kunnen zetten voor de
maatschappij, maar wat MDT wel echt heeft
toegevoegd aan onze stichting is dat de talentontwikkeling van jongeren meer centraal is komen te staan.

Anna Vos – Stichting SeniorenStudent:
En dat begint eigenlijk als ze zich inschrijven bij
ons op de website, en daar kunnen ze dan verschillende profielen zien van senioren.
Zo kunnen ze zien waar in de stad er senioren op zoek zijn naar een leuk studentenmaatje, en als
de klik er dan is, dan mag het zesmaanden-traject beginnen, het MDT traject dat wij aanbieden.

Johannes Koopman – MDT-deelnemer:
Dat is ook heel erg belangrijk hoor, voor de ontwikkeling eigenlijk ook van jonge mensen,
maar ook voor de ouderen die toch een beetje eenzaam zijn geworden.

Daphne van Rhee – Beleidsadviseur Eenzaamheid gemeente Utrecht:
De toegevoegde waarde voor Utrecht zit er met name in dat wij eigenlijk van het begin af aan een
eenzaamheidsaanpak hebben, dat is in Utrecht sinds 2019.
We hebben gezegd, de aanpak zetten we niet alleen in op ouderen, maar eigenlijk alle leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar, omdat we zagen dat niet alleen ouderen te grote eenzaamheid
ervoeren, maar ook al jongeren.

Maarten van Ooijen – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Wat Utrecht hier doet is denk ik echt wel een
voorbeeld voor heel veel andere gemeenten, ik zou het geweldig vinden als al die gemeenten in
Nederland echt jongeren onderdeel maken van die aanpak tegen eenzaamheid.

Neelie Kroes – Aanjager Eén tegen eenzaamheid:
Het is belangrijk voor studenten om een stuk maatschappelijke ervaring op te doen buiten hun
studie. Het is een buitengewoon belangrijk punt
om in contact te komen met andere generaties.
Een ander mens heeft ervaringen te melden die je eigen leven zo kunnen verrijken.

Julia de Groot – MDT-deelnemer:
Wij hebben zestig jaar leeftijdsverschil, maar dat
wij op een gewoon vriendschappelijk niveau
met elkaar om kunnen gaan en met elkaar kunnen praten.

Johannes Koopman – MDT-deelnemer:
En ook dezelfde belangstellingen hebben.
En die kunnen uitwisselen enzo, dat is erg leuk hoor.

Hans Bader – MDT-deelnemer:
Ik heb een geweldige ervaring met Isabelle gehad.
Ja, niet naast je schoenen gaan lopen.

Isabelle Molenaar – MDT-deelnemer:
Haha, ja ik loop zo zonder m’n schoenen naar huis.

Maarten van Ooijen – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Wat we doen in die Maatschappelijke Diensttijd, dat werkt ook voor Eén tegen eenzaamheid, en andersom.
Uiteindelijk wat we hier doen, is de samenleving een klein beetje opnieuw vorm geven.
Niet alleen, maar met elkaar.

*Muziek speelt en fadet uit*

Dit zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen over het werkbezoek!

Hij bezocht het project woensdag 31 mei 2023 samen met aanjager van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid Neelie Kroes. “Het is belangrijk voor studenten om maatschappelijke ervaring op te doen buiten hun studie en in contact te komen met mensen van andere generaties”, zegt Kroes. “Een ander mens heeft ervaringen te melden die je eigen leven kunnen verrijken.”

MDT

MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen en gemeenten. Tijdens hun MDT kiezen jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud er zelf voor hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en tegelijkertijd iets te doen voor een ander. In diverse MDT-projecten geven jongeren invulling aan hun vrijwillige maatschappelijke bijdrage door zich in te zetten voor anderen die eenzaamheid ervaren. Andersom draagt MDT ook bij aan het verbeteren van het mentale welzijn en het verminderen van eenzaamheid onder jongeren.

Met het project ‘Jong+Oud=Goud’ koppelt stichting Senior&student ouderen met weinig sociale contacten aan studenten.  “Het is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen”, zegt Johannes, deelnemer aan Jong+Oud=Goud. “Maar ook voor ouderen als die toch een beetje eenzaam zijn geworden.”

Utrecht

De toegevoegde waarde zit hem in het betrekken van jongeren bij de aanpak van eenzaamheid, legt beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht Daphne van Ree. Zowel om anderen te helpen, als wanneer ze zich zelf eenzaam voelen. “We hebben gezegd, onze aanpak van eenzaamheid zetten we niet alleen in op ouderen, maar alle leeftijden, omdat we zagen dat niet alleen ouderen te grote eenzaamheid ervoeren.”

Aan de slag met MDT: laat je adviseren

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid en het programma MDT werken samen. Vanuit MDT adviseert kwartiermaker Bassima el Haik gemeenten hoe zij met MDT de lokale aanpak van eenzaamheid kunnen versterken. Lees hier meer.

Meer achtergrond vind je in deze paper (pdf).

Subsidie MDT voor gemeenten

Ook is een nieuwe subsidieregeling geopend. Hier vind je meer informatie over de subsidie. Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor MDT-projecten. Ben je als gemeente geïnteresseerd in een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek? Laat hier je gegevens achter.

Stichting Senior&Student

Lees over het werk van Stichting Senior&Student.

Foto’s: Claire Bontje