Kerkade

Praatstoelen voor veilige ontmoetingen in Kerkrade

De lokale coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’ maakt een pas op de plaats. Wethouder Leo Jongen: “De pandemie heeft onze aanpak tegen eenzaamheid flink geremd, maar het fundament staat. Zodra het kan, zetten we samen onze schouders eronder en organiseren we weer volop ontmoetingen.” Wel is het project Praatstoelen gestart.

De gemeente Kerkrade zet zich samen met 31 uiteenlopende lokale organisaties actief in tegen eenzaamheid. Maar door corona kunnen veel activiteiten niet doorgaan. En dat terwijl elkaar ontmoeten juist nu belangrijker is dan ooit. Het project Praatstoelen is een mooi voorbeeld van hoe Kerkrade in deze tijd toch veilige ontmoetingen organiseert en sociale cohesie stimuleert.

Praatstoelen

Marie-Therese Bindels-Counotte is beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente en licht toe: “Op verschillende plekken gaan we de komende jaren ‘praatstoelen’ neerzetten. Als je hierop gaat zitten, nodig je een ander uit voor een praatje. Op veilige afstand uiteraard. De gemeente organiseert dit samen met de cultuurpartijen binnen de lokale coalitie. Dat zijn Impuls, Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek, Bibliotheek Kerkrade, en SMK Muziek en Dansonderwijs.”

Werkwijze en meldpunt verankerd

Leo: “Het onderwerp eenzaamheid is door de Seniorenraad een aantal jaar geleden nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Zij merkten dat veel oudere inwoners eenzaam zijn. De resultaten van de Gezondheidsmonitor van de GGD bevestigden dit. In 2017 zijn we daarom gestart met een project tegen eenzaamheid, vooral gericht op 65-plussers.”

Marie-Therese: “Medewerkers Hulp bij het Huishouden zijn onze oren en ogen in de wijk. Deze huishoudelijke hulpen kregen extra tijd om met hun klanten in gesprek te gaan over eenzaamheid en om ze te stimuleren deel te nemen aan activiteiten in de wijk. Daarnaast richtten we een Meldpunt Eenzaamheid op, waar mensen signalen van eenzaamheid kunnen doorgeven. Het project liep tot half 2019. Daarna is de werkwijze verankerd in de dagelijkse werkzaamheden van de huishoudelijke hulpen. Ook het meldpunt is een blijvertje.”

Met de opgedane kennis en ervaring ontwikkelt Kerkrade nu een programma tegen eenzaamheid voor alle inwoners. Van jong tot oud. Alle partijen uit de coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’ werken hieraan mee. Praatstoelen is een van hun eerste projecten.

Vruchten plukken van fundament

Leo besluit: “De pandemie heeft onze aanpak tegen eenzaamheid flink geremd, maar het fundament staat. En dat is sterk. Dat komt omdat we in Kerkrade al sinds de komst van de Wmo met elkaar in gesprek zijn, verbindingen leggen en nauw samenwerken. We enthousiasmeren onze adviesraden om actief mee te denken en luisteren naar mensen in de wijken. Hierdoor weten we waar behoefte aan is en kunnen we daar samen op inspelen. Ik weet dan ook zeker dat zodra er versoepelingen komen, wij de vruchten gaan plukken van ons fundament en ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’ een vuist kan maken tegen eenzaamheid.”