Amersfoort

Recept voor meer aandacht voor mensen

In Apotheek Orion in Amersfoort komen vooral veel ouderen. Bij hen ziet openbaar apotheker Mark Slager vaak eenzaamheid. Hij zet zich in om als apotheek een grotere rol te spelen bij het signaleren van eenzaamheid. “De apotheek is er niet alleen om medicijnen te geven. Aandacht hebben voor de mens staat centraal in ons werk in de apotheek.”

Het is best logisch dat er veel ouderen in de apotheek komen, vindt Mark. De kans op ziekte neemt vaak toe bij ouder worden. Dat heeft vaak als gevolg dat je fysiek achteruitgaat en dat kan weer leiden tot isolatie en eenzaamheid. “Het besef dat we steeds ouder worden, zorgt er ook voor dat er steeds meer aandacht is voor eenzaamheid.” Als een van de plekken waar veel ouderen komen en die thuiskomt bij het bezorgen van medicijnen kan de apotheek een belangrijke rol spelen in het signaleren van eenzaamheid volgens hem.

Eenzaamheid als onderdeel van welzijn

Daarbij speelt ook dat het bewustzijn over de relatie tussen eenzaamheid en gezondheid steeds groter wordt. In deze visie draait de zorg niet alleen om het behandelen van ziekte, maar gaat het om de mens in z’n geheel. “De apotheek is er niet alleen om medicijnen te geven”, zegt Mark. “Aandacht hebben voor de mens staat centraal in ons werk. Dus ook eenzaamheid, want dat is een belangrijk onderdeel van je welzijn.”

Voor het eerst buiten in drie maanden

Tijdens de eerste lockdown in de coronaperiode 2020 besloot de apotheek om jaargesprekken te doen met patiënten. Niet alleen om te bespreken hoe het gaat met het innemen van medicijnen. Eén patiënt bleef Mark goed bij: “Deze patiënt gaf aan dat zij voor het eerst in drie maanden buiten was. In dat gesprek heeft de farmaceutisch adviseur niet veel gesproken over medicatie. Dat heeft ons als apotheek ook doen inzien wat voor een bijzondere positie wij hebben en hoe belangrijk de vertrouwensrelatie met de patiënt is. Zeker ook voor mijn collega’s die elke dag aan de balie staan en de meeste patiënten kennen.”

Van pil naar welzijnscoach

Sinds 2019 werkt Apotheek Orion ook samen met Welzijn op Recept. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar een welzijnscoach. Dat doet de organisatie in nauwe samenwerking met huisartsen en apothekers. “Mensen die bijvoorbeeld vaak bellen naar de apotheek vallen op en kunnen wij dan doorverwijzen”, vertelt Mark. “En soms vertellen mensen uit zichzelf in gesprekken met een apothekersassistent dat ze last hebben van eenzaamheid. In dat soort gesprekken ligt de drempel lager om het over lastige onderwerpen te hebben.”

Die lastige vraag stellen

In principe kan iedereen eenzaamheid signaleren, denkt Mark. “Als apotheek zijn we er niet om eenzaamheid op te lossen. Maar we kunnen wel iets voor mensen betekenen door goed op te letten en te luisteren naar ons onderbuikgevoel.” En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn volgens hem. “Soms is alleen een lastige vraag stellen een ingang om iemand te helpen. Geïnteresseerd zijn in een ander, dat is het belangrijkste.”