Venlo

Steun van fondsen was belangrijk voor Refugee Team

Hoe kun je met de gemeente in de lokale aanpak van eenzaamheid komen tot financiering gericht op de langere termijn? Dat was thema op de wethoudersbijeenkomst aan de start van de Week tegen Eenzaamheid 2022, op 28 september jl. in Amare, Den Haag. Martijn Berghman, directeur van Refugee Team, vertelde er  over de samenwerking tussen zijn organisatie en gemeente Venlo.

In de praktijk lopen initiatieven tegen verschillende barrières aan, zoals kortdurende financiering, een gebrek aan financiering na de opstartfase en fondsen en gemeenten die naar elkaar verwijzen. Het voorbeeld laat zien dat dat anders kan en toont het belang van goede samenwerking tussen fondsen, initiatieven en de gemeente zien.

Meer tijd

Gemeente Venlo heeft de verantwoordelijkheid voor de integratie van statushouders per 1 januari 2022 voor zeker 4 jaar uitbesteed aan Refugee Team, een sociale onderneming. Voorheen hopte Refugee Team van jaarcontract naar jaarcontract zoals in andere gemeenten waar ze mee samenwerken, maar “investeren in zelfredzaamheid, participatie en het tegengaan van eenzaamheid vraagt meer tijd dan dat”, licht Martijn toe.

Unieke samenwerking

Sociaal contact, een sterk netwerk en structureel mee kunnen doen in de maatschappij is belangrijk voor de inburgering van statushouders en het voorkomen van eenzaamheid. Dit vraagt een integrale aanpak en een bijdrage op uiteenlopende beleidsterreinen. Martijn: “Om de beoogde impact te realiseren, moeten we veel verschillende ambtenaren om tafel krijgen. Van schulden tot inburgering en van sport tot participatie. Dat wij een integrale aanpak hebben, betekent niet dat de gemeente ook opeens is veranderd toen wij deze opdracht kregen en deze mensen binnen één afdeling werken.”

De samenwerking is uniek vanwege de integrale aanpak die langer duurt dan één coalitieperiode.

Risico nemen, vertrouwen geven

Voorafgaand aan de samenwerking met de gemeente was Refugee Team volop aan het pionieren en innoveren. Martijn: “We hebben deze samenwerking van de grond gekregen omdat we met steun van de fondsen een goede methodiek hebben kunnen ontwikkelen en aantoonbaar hebben kunnen maken dat de methodiek werkt. Anders krijg je niet het vertrouwen van de gemeente dat je nodig hebt.”

Blijven innoveren

Maar ook na de opstartfase van sociale initiatieven, spelen fondsen een belangrijke rol. Waar gemeenten de activiteiten van een organisatie als Refugee Team kunnen bestendigen, zorgen fondsen ervoor dat initiatieven kunnen blijven innoveren en groeien.