Veendam

Veendam versterkt verbinding medische en sociale domein

Henk Veentjer, huisarts in Veendam, was jarenlang betrokken bij het project Samen Oud waarin 75-plussers begeleiding kregen op het vlak van zorg en welzijn. Hij merkte op hoe belangrijk het is om beide domeinen met elkaar te verbinden, ook in de aanpak van eenzaamheid. Het was voor de actieve huisarts dan ook een logische stap om aan te sluiten bij de lokale coalitie tegen eenzaamheid.

“In mijn ruim drie decennia als huisarts heb ik gemerkt dat er weinig verbinding is tussen het medische en sociale domein. Zo kan er in de thuissituatie van alles aan de hand zijn zonder dat ik als huisarts ervan op de hoogte ben. En ook andersom, medische problemen die mogelijke gevolgen hebben in de sociale sfeer waar de betrokkenen in het sociale domein niets van weten.”

Een eerste stap die is gezet is de uitbreiding van elke huisartsenpraktijk in Veendam met een medewerker Centrum Jeugd en Gezin, die de lichtere geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd oppakt. “Daar zijn we heel blij mee, maar er is meer nodig.”

Afstand tweedelijnszorg verkleinen

Binnen Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras in Veendam, dat Veentjer met enkele andere actieve zorgverleners heeft opgezet, is geïntegreerd werken dan ook een bewuste keuze. Naast twee huisartspraktijken biedt het centrum een apotheek, fysiotherapie, röntgen- en ECHO-onderzoek, laboratoriumonderzoek, podotherapie, diëtetiek en geestelijke gezondheidszorg. “Onze missie is een nog intensievere samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg in onze gemeente bevorderen en de afstand naar de tweede lijn verkleinen door transmurale zorg in samenwerking met de regionale ziekenhuizen aan te bieden. We willen zorg leveren die dichtbij is, zo geïntegreerd mogelijk en van nog betere kwaliteit. Daarbij reiken we sterk uit naar het sociale domein.”

We willen zorg leveren die dichtbij is, zo geïntegreerd mogelijk en van nog betere kwaliteit. Daarbij reiken we sterk uit naar het sociale domein.

In de uitvoering van het project Samen Oud had Veentjer gezien hoe positief de resultaten waren van de verbinding met het sociale domein. “De 75-plussers gaven ons terug hoe prettig ze het vonden dat er aandacht voor ze is, niet alleen als ze ziek zijn of zorg nodig hebben maar al in het stadium daarvoor. De meerwaarde zit hem er voor hen in dat er naar hen wordt omgekeken en dat ze het gevoel hebben dat ze meetellen. Dat is een cruciaal aspect bij het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.”

Startbijeenkomst

De mentale weerbaarheid van de Veendammers verbeteren, is een van de drie speerpunten van het Lokaal Preventieakkoord. De lokale coalitie tegen eenzaamheid speelt daarin een rol. Toen de lokale coalitie in Veendam in 2020 een startbijeenkomst organiseerde, werd Veentjer dankzij zijn ervaringen en betrokkenheid benaderd.

Hij besloot erbij aan te sluiten. “Eind vorig jaar bezocht ik enkele van mijn patiënten die in een ouderenflat wonen. Sommigen hadden al maanden geen persoonlijk contact met familie en hun buren gehad, waardoor ze erg neerslachtig waren. Het was veel erger dan ik had verwacht, ik was echt ontdaan. Dat gaf voor mij de doorslag om me er actief voor in te gaan zetten.”

Samenwerking met maaltijdbezorgdienst

De coalitiebijeenkomsten richten zich onder meer op het bundelen van de krachten met lokale initiatieven en gezamenlijk optrekken in het verminderen van eenzaamheid. Volgens Veentjer is het bereiken van de ouderen, die over het algemeen minder digitaal vaardig zijn, een uitdaging. “Daarom maken we veel gebruik van traditionele media zoals krantenartikelen en folders die we via de huisartsenpraktijk, apotheken en thuiszorg verspreiden. Helaas komt daar nog weinig respons op. Daarom onderzoeken we ook andere manieren zoals een samenwerking met pakket- of maaltijdbezorgdiensten die eenzaamheid kunnen signaleren.”

Verder wordt binnenkort zowel een papieren als digitale nieuwsbrief uitgegeven en richt de coalitie zich op een goede aanpak voor de Week tegen Eenzaamheid begin oktober.

Welzijn op Recept in ontwikkeling

Samen met welzijnsorganisatie Compaen ontwikkelt Veentjer Welzijn op Recept in Veendam. “We hebben contact gehad met andere steden over hoe zij dat hebben aangepakt en best practices tot ons genomen uit het boekje Pareltjes van Welzijn op Recept. Het krijgt steeds concreter vorm. Dan gaan we het starten in de vorm van een pilot en hopelijk is het over een jaar staande praktijk. Met Welzijn op Recept vullen we, buiten mensen met somatische en psychische problematiek, het gat voor mensen met levensproblematiek. We leggen de verbinding met de zorgprofessional die de weg weet in het sociale domein en de patiënt adequaat kan koppelen aan passend aanbod van welzijnsarrangementen. En de patiënt wijzen we op de mogelijkheden die er zijn, om zo zijn of haar zelfredzaamheid te bevorderen.

Andere huisartsenpraktijken raadt Veentjer aan om de voelhorens uit te steken. “Merk het op en verbind er vervolgens concrete actie aan. En zoek de verbinding. Door een samenwerking tussen het medische en sociale domein bereik je voor mensen zoveel meer en ook zoveel makkelijker.”

Lees ook

Veendam onderstreept landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid (8 oktober 2020)