Coalitie in Reusel-de Mierden, Noord-Brabant

Samenwerking Kempengemeenten

In de Kempen werken we al veel samen op het gebied van gezondheid en preventie. Het was voor de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-de Mierden dan ook een logische keuze om ook voor het thema eenzaamheid de handen ineen te slaan. Samen met onze partners kunnen we het verschil maken voor mensen die eenzaam zijn.

Doelstellingen

In het plan van aanpak van het Gezond en Actief Leven Akkoord staat:

  • Het doorbreken van het taboe op eenzaamheid.
  • Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en de vervolgstappen hierop.
  • We willen het huidige ondersteuningsaanbod verrijken met aandacht voor sociale vaardigheden.

5 Pijlers

Aan de hand van 5 pijlers richten we ons op een duurzame aanpak van eenzaamheid, waarin betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen.

  1. Bestuurlijk commitment

De drie Kempengemeenten werken sinds 2020 samen aan de preventie van eenzaamheid. Het thema bestuurlijk commitment staat in ieder GALAplan. Dit plan is ondertekend door de drie verantwoordelijke wethouders. Daarmee is er in ieder geval tot en met 2025 sprake van borging van inzet voor het thema eenzaamheid. Er is een stuurgroep die de aanpak vastlegt. GGD Brabant-Zuidoost coördineert de aanpak en het netwerk.

  1. Creëer een sterk netwerk

Sinds 2020 hebben de gemeenten een groeiend netwerk van inwoners, organisaties en bedrijven die het belang van de preventie van eenzaamheid onderstrepen. We houden deze contacten warm door een tweejaarlijkse nieuwsbrief en een jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Daarnaast houden we het netwerk tussendoor op de hoogte van lokaal en landelijk nieuws. Ook kunnen we leden van het netwerk vragen om een keer deel te nemen aan het overleg van de stuurgroep.

  1. Betrek mensen, eenzamen zelf

Bij aanvang van het netwerk zijn ervaringsdeskundigen betrokken. Het betrekken van inwoners die eenzaamheid ervaren verloopt nu nog vooral via lokale hulpverleners.

  1. Werk aan een duurzame aanpak

Join Us en Lofjoe bieden een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Tegelijk is het een plaats waar deelnemers sociale vaardigheden kunnen oefenen en negatieve gedachten kunnen verminderen. De 3 Kempengemeenten agenderen het thema eenzaamheid structureel via de nieuwsbrief en de netwerkbijeenkomst.

  1. Monitoring en evaluatie

De stuurgroep evalueert de verschillende interventies en bouwt daar op voort. Daarnaast zijn er via de GGD-monitors cijfers beschikbaar over het aantal inwoners dat eenzaamheid ervaart.

Deelnemende organisaties

De stuurgroep bestaat uit: ambtenaren van de 3 gemeenten, GGD Brabant-Zuidoost (coördinator), MEE de Meent (clientondersteuner), GGzE (wijk GGZ), dorpsondersteuner, Cordaad Welzijn, bibliotheek de Kempen, Lumenswerkt (maatschappelijk werk), Aquinohuis (inloop- en participatiehuis).

In het netwerk zitten daarnaast: woningbouwverenigingen, cultuurcoaches, thuiszorgorganisaties, huisarts, CJG, jeugdcoaches, buurtgezinnen, vluchtelingenwerk, Lofjoe, Join Us, Kempen in Beweging (sport), Zonnebloem, KBO’s en andere belangenverenigingen voor senioren, buurtvereniging, bedrijven en een aantal inwoners.

Contact

Contactpersoon: Tineke Meeldijk

Telefoonnummer: 088-0031-453

E-mail: t.meeldijk@ggdbzo.nl