Coalitie in Dordrecht, Zuid-Holland

Aanpak ouderen en eenzaamheid 2018-2022

Aanpak ouderen en eenzaamheid 2018-2022

De aandacht voor eenzaamheid  is bedoeld voor alle inwoners van Dordrecht, met extra aandacht voor oudere inwoners. Eenzaamheid is een persoonlijk leed dat iedereen treft, vaak bij ouderen. Het is persoonlijk, maar de oplossing ligt vaak in de samenleving. We willen de trend eenzaamheid proberen te keren.

We zetten daarom in op intensiveren en verbeteren van onze aanpak.

 • We ontwikkelen een netwerk van inwoners, partijen en ondernemers in de stad om samen de schouders er onder te zetten.
 • We gaan in gesprek met eenzame inwoners, familie en buurtbewoners om te horen wat er nodig is om eenzaamheid te keren.
 • We leren uit de praktijk en delen onze ervaringen. We monitoren regelmatig onze inzet.

Onze ambitie: ouderen langer zelfstandig en betekenisvol thuis.

 • Snelle, passende, betaalbare ondersteuning en hulp. Ondersteuning zo licht als mogelijk, zo zwaar als moet.
 • Zorg en steun meer in samenhang, door het verbinden van de professionele gezondheidszorg met de partijen die actief zijn in het sociale netwerk in de wijk (wijkteam, maatschappelijke initiatieven en anderen).
 • Steun dicht bij huis door verbinden informele en formele partijen in de wijken, waardoor kwetsbaar wordende oudere inwoners en hun mantelzorger steun krijgen.
 • Eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken van de trend. Aansluiten bij het landelijke actieprogramma en inzetten op intensiveren en verbeteren van de aanpak.

Activiteiten binnen de aanpak eenzaamheid lopen langs de actielijnen:

 • Signaleren en bespreekbaar maken.
 • Doorbreken en duurzaam aanpakken.

Download hier (pdf) een factsheet met alle activiteiten op een rij.

Wat gaan we intensiveren?

 • Organiseren van meer huisbezoeken en de kwaliteit daarvan verbeteren.
 • Inzicht en kennis bij getrainde vrijwilligers over signalen van eenzaamheid en over doorverwijzing.
 • Professionals stimuleren aan te sluiten bij het trainingsaanbod en de richtlijnen van het rijk.
 • In beeld krijgen wat aanbod is van preventieve en veelbelovende aanpakken.
 • Bevorderen van Samen koken en eten in de wijken, laagdrempelige plekken waar mensen graag samen komen om gezond te eten, anderen te ontmoeten, waar samen iets voor de wijk gedaan kan worden.
 • Meer communiceren over voorzieningen en ondersteuning.

Wat is nieuw?

 • We gaan de samenwerking tussen professionals in de (gezondheids)zorg en het welzijnswerk versterken om de hulp aan inwoners te verbeteren.
 • We gaan de sociale functie van de woonomgeving versterken en meer ontmoetingen dicht bij huis organiseren,
 • Dit doen we samen met maatschappelijke partners.
 • Bewustwording bij inwoners vergroten wat zij zelf kunnen doen om eenzaamheid te voorkomen, zoals het belang van het bouwen en onderhouden van een sociaal netwerk en wat je samen voor elkaar zou kunnen doen, in je straat, wijk of buurt.

Poster Je bent niet alleenCampagne

Aandacht vragen voor het probleem van eenzaamheid én mensen aansporen tot actie doet de gemeente Dordrecht onder meer met het thema van The Passion #Jebentnietalleen. The Passion speelde dit voorjaar in Dordrecht, en de gemeente werkte ervoor samen met EO en KRO-NCRV. Een speciale website en diverse posters in de stad benadrukken de boodschap: je staat er niet alleen voor. Ook is het de bedoeling dat de campagne aanspoort tot actie: drink eens een kop koffie met je eenzame buurman. Begin dus bij jezelf en kijk hoe het is met je opa, met je buren. Zie jebentnietalleen.nl

Partners

Huisartsen en fysiotherapeuten, Stichting MEE, DG&J, Parkhuis, Spectrum, Supermarkten Plus en AH, Sensoor, Glans en Grip, Resto van Harte, sportbedrijf, vrijwilligers sportverenigingen, mantelzorgers, het Energiehuis, Dordrechts museum, Bibliotheek, Het Vrijwilligershuis, Merwelanden, To Be, de Twern, Helpende Handen, Sterrenburgers voor Sterrenburgers en Dubbeldammers voor Dubbeldammers, Stichting 4 het leven, Cultureel centrum Sterrenburg, de Koloriet, wijkcentrum de Admiraal, Crabbehof, Staart West, de nieuwe Stoof, de Buitenwacht, DOOR, De Gravin, De Prinsemarij, Rode Kruis, Stapal, Vogelnest en vele andere organisaties.

Contact

Helma Seelen, senior beleidsmedewerker Gemeente Dordrecht

Carola Blokland, projectleider #jebentnietalleen Gemeente Dordrecht