Coalitie in Albrandswaard, Zuid-Holland

Gemeente Albrandswaard

Met het ondertekenen van het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid zet Albrandswaard de strijd tegen eenzaamheid voort. Wethouder Mieke van Ginkel: “Het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sluit aan bij onze ambities. Het doel, om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken, is iets waar wij al langer mee bezig zijn. Denk aan de ouderenbezoeken aan 75-jarigen en het AutoMaatje. Nu hopen we nog meer te kunnen doen. Met elkaar.”

“Samen willen we duurzaam veranderen om deze trend te doorbreken.”
– wethouder Mieke van Ginkel.

Doelstellingen

 1. Bewustwording
 2. Signalering
 3. Opvolging
 4. Kennisdeling en –bevordering
 5. Burgerparticipatie

Deelnemende organisaties

Er is eind 2020 een akkoord vastgesteld, dat met input van maatschappelijke partners en inwoners tot stand is gekomen. Partijen die het akkoord ondersteunen kunnen zich aansluiten bij de coalitie. De komende maanden gaan we werken aan het vergroten van de coalitie.

Partijen kunnen zich aansluiten via de website: www.albrandswaard.nl/eenzaamheid

Tot nu toe zijn aangesloten:

 • Gemeente Albrandswaard
 • Stichting Welzijn Albrandswaard
 • Jongerenwerk en buursportcoaches
 • ’t Hoorhuys
 • Woningbouwvereniging Poortugaal
 • Stichting Esperanza

Meer informatie

Contact

Marianne Ploegmakers, Projectleider Eenzaamheid Stichting Welzijn Albrandswaard: 06-24925418, m.ploegmakers@welzijnalbrandswaard.nl

Rowel Deelen, Beleidsadviseur Sport, Welzijn en Cultuur: 010-5030514, rowel.deelen@bar-organisatie.nl