Coalitie in Albrandswaard, Zuid-Holland

Gemeente Albrandswaard

Met het ondertekenen van het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid zet Albrandswaard de strijd tegen eenzaamheid voort. Wethouder Mieke van Ginkel: “Het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sluit aan bij onze ambities. Het doel, om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken, is iets waar wij al langer mee bezig zijn. Denk aan de ouderenbezoeken aan 75-jarigen en het AutoMaatje. Nu hopen we nog meer te kunnen doen. Met elkaar.”

“Samen willen we duurzaam veranderen om deze trend te doorbreken.”
– wethouder Mieke van Ginkel.

Doelstellingen

  1. Bewustwording
  2. Signalering
  3. Opvolging
  4. Kennisdeling en –bevordering
  5. Burgerparticipatie

Albrandswaard tegen eenzaamheid

De gemeente wil eenzaamheid verminderen in Albrandswaard. Daarvoor werkt de gemeente actief samen in een coalitie met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Als iedereen meedoet, komt er meer contact tussen mensen. Dat is extra belangrijk voor inwoners die zich al eenzaam voelen en contacten missen. Tijdens de week tegen de eenzaamheid is het Signaalpunt Eenzaamheid gelanceerd in Albrandswaard. Daarnaast is er recent een ‘Sociaal vitaal ouder worden’ boekje ontwikkeld. Samen met de coalitie en andere betrokken organisaties willen we bewustwording rondom eenzaamheid creëren en eenzaamheid zoveel mogelijk proberen te signaleren, zodat we gepaste ondersteuning kunnen bieden voor deze personen.

Meer informatie

Eenzaamheid | Gemeente Albrandswaard

Contact

Marianne Ploegmakers, Projectleider Eenzaamheid Stichting Welzijn Albrandswaard: 06-24925418, m.ploegmakers@welzijnalbrandswaard.nl

Rowel Deelen, Beleidsadviseur Sport, Welzijn en Cultuur: 06-38697948, rowel.deelen@albrandswaard.nl