Coalitie in Alkmaar, Noord-Holland

Gemeente Alkmaar

Door samenwerking succesvol verminderen van eenzaamheid onder de Alkmaarse bevolking.

 • Vergroten van de maatschappelijke aandacht voor eenzaamheid
 • Doorbreken en bespreekbaar maken van taboe op eenzaamheid
 • Vergroten van het naar elkaar omkijken.
 • Vergroten van de aandacht voor personen (doelgroepen) die extra risico lopen.
 • Inwoners met eenzaamheidservaringen zijn betrokken bij de aanpak tegen eenzaamheid.
 • Er is meer kennis over eenzaamheid bij vrijwilligers en professionals door het delen van kennis, scholing en training.
 • Er is meer onderlinge verbinding tussen de deelnemende organisaties door (vernieuwende) acties gezamenlijk op te pakken.
 • Communicatie, zowel onderling als naar inwoners, is een vast onderdeel van elke actie.

Deelnemende organisaties

 • Gemeente Alkmaar
 • WonenPlus Alkmaar
 • Humanitas Noord-Kennemerland
 • Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar
 • Artiance
 • Evean
 • RCO De hoofdzaak
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • MEE & de Wering Alkmaar
 • Samen ouder Worden
 • Espria ledenvereniging
 • Team Vrijwillig
 • Respijthuis Alkmaar
 • WelzijnWonenPlus Graft-De Rijp/Schermer

Meer informatie

Ga naar de website:

https://www.steunpunteenzaamheid.nl/alkmaar

https://eenzaamheidalkmaar.nl

Contact

Contactpersoon: Carla de Ruiter

Telefoonnummer: 06-55426735

E-mail: cruiter@alkmaar.nl