Coalitie in Amersfoort, Utrecht

Gemeente Amersfoort

In de gemeente Amersfoort leggen we de nadruk niet op eenzaamheid, maar juist op ontmoeting. We stimuleren ontmoeting dichtbij in de wijken. Door buurtgenoten met elkaar te verbinden worden duurzame contacten gelegd om eenzaamheid te verminderen. De Week tegen Eenzaamheid wordt in Amersfoort de Week van de Ontmoeting genoemd. Tijdens deze week vinden extra ontmoetingsmomenten plaats in verschillende wijken van de stad.

Activiteiten voor iedere doelgroep

In de hele gemeente organiseren vrijwilligers en betrokken buurtbewoners allerlei activiteiten om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren en hun sociale netwerk te vergroten. Aan iedere doelgroep en leeftijd wordt gedacht. Zo zijn er o.a. maatjesprojecten voor jongeren en rouleert er een logeerkabouter in de wijk Kattenbroek. Indebuurt033 is het aanspreekpunt voor al deze initiatieven en verzamelt de activiteiten op de website samenindebuurt033.nl. Zo kun je makkelijk een activiteit vinden bij jou in de buurt.

Duurzaam contact

Om meer betrokkenheid binnen de wijken te bereiken, zijn in Amersfoort steeds meer straatambassadeurs actief. Dit zijn vrijwilligers die contact houden met de mensen bij wie ze in de straat wonen. Voor hen is subsidie beschikbaar voor gemaakte kosten. Komen er nieuwe buren? Dan brengen zij een bloemetje langs. Overlijdt er een partner? Ook dan houden zij contact. De straatambassadeurs spelen daarmee een belangrijke rol in het signaleren van eenzaamheid en hebben een verbindende rol in de wijk.

Samenwerking

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Er wordt samengewerkt met wijkteams, huisartsen, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties, buurthuizen, kerken, moskeeën, buurtbesturen, woningcorporaties, stichtingen en andere initiatieven.

Daarnaast biedt Indebuurt033 ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren.

Inclusieve stad

De Amersfoortse aanpak tegen eenzaamheid past binnen het bredere beleid waarbij wordt gewerkt aan een inclusieve stad. Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners werkt de gemeente aan het vergroten van de kansengelijkheid en de ondersteuning en zorg in de wijken. Daarbij worden Amersfoorters uitgenodigd om op een gezonde en actieve manier samen te leven in hun straat of wijk. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat elke inwoner zich thuis voelt en op zijn eigen manier mee kan doen.

Contact

Meer weten over de activiteiten die in Amersfoort worden georganiseerd? Kijk op indebuurt033.nl.

Of neem contact op met Hanny Michels: h.michels@amersfoort.nl.