Coalitie in Kapelle, Zeeland

Gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle en de samenwerkingspartner hebben als centrale doelstelling het signaleren, doorbreken en voorkomen van eenzaamheid.

Het signaleren van eenzaamheid

Getrainde vrijwilligers

Binnen de gemeente Kapelle worden er vrijwilligers aan de hand van de methode van Movisie “verbinden met eenzaamheid” om eenzaamheid te signaleren en te bespreken. De getrainde vrijwilligers worden verbonden aan de dorpsteams. We streven naar 5 getrainde vrijwilligers per dorpsteam.

Dorpsteams

Binnen de gemeente Kapelle wordt er per kern een dorpsteam opgestart. Het opstarten begint in 2021, in 2022 zijn de dorpsteams in uitvoering. Het reeds bestaande buurtteam werkt gemeentebreed. Om eenzaamheid vaker en in een eerder stadium te signaleren willen we dichter bij de inwoner kunnen opereren en fysiek in de verschillende dorpen van de gemeente Kapelle aanwezig zijn en daar “achter de voordeur komen”. Dit willen we gaan doen naast het overkoepelende buurtteam per dorp in de gemeente Kapelle een dorpsteam in te stellen.

Het doorbreken van eenzaamheid

Wijkcirkels

Binnen de gemeente Kapelle worden gedurende 2021 meerdere wijkcirkels gestart waaraan inwoners met eenzame gevoelens kunnen deelnemen. Hiervan zal één wijkcirkel bedoeld zijn voor inwoners van 75+ jaar. Een wijkcirkel is gericht op contacten leggen met buurtgenoten en elkaar ondersteunen. Deelnemers vinden steun aan elkaar en worden begeleid door een vrijwilliger die samenwerkt met de welzijnswerker van Cederhof Welzijn, de wijkbeheerder van de woningstichting, de wijkagent en anderen.

Ontmoetingstafels

Binnen de gemeente Kapelle worden in 2021 ontmoetingstafels ingericht waar inwoners kunnen binnenlopen om nieuwe mensen te ontmoeten.

Het voorkomen van eenzaamheid

Binnen de gemeente Kapelle wordt er een coalitie gevormd waarbij we streven dat in 2022 ongeveer 20 verschillende organisaties aangesloten zijn. Deze coalitie vormt een effectief netwerk dat samen keuzes maakt en initiatieven uitvoert om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan.

Deelnemende organisaties

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij de coalitie: Dorpshuis de Vroone, Deelcafé de Buurvrouw, Bibliotheek Oosterschelde, Huisartsen praktijk Bruëlis, de Jong en Eckhart/Hamelink, de jongerenwerker van de gemeente Kapelle de Mozeskerk, Christelijk Gereformeerde kerk Biezelinge, Cederhof Welzijn, Dorpshuis de Wemel, de Maartenskerk, Vluchtelingenwerk, de burgeradviesraad, Petrakerk, Dorpshuis Schore, Evangelische kerk Wemeldinge.

Meer informatie

Ga naar de website www.kapelleleeft.nl

E-mail a.van.tiggele@kapelle.nl