Coalitie in Landsmeer, Noord-Holland

Gemeente Landsmeer

De doelstelling van het lokale werkgroep Landsmeer is het verminderen of voorkomen van eenzaamheid onder inwoners.

Contactpunt Eenzaamheid

Het is belangrijk dat burgers weten dat ze terecht kunnen bij het Contactpunt Eenzaamheid wanneer zij zich eenzaam voelen. Elke vraag is goed. We streven er naar iemand te kunnen verwijzen naar betekenisvol contact. Wat bijvoorbeeld kan helpen in de persoonlijke begeleiding, praktische ondersteuning, helpen bij het vinden van sociale contacten of invullen van vrijetijdsbesteding.

Er heerst soms nog een taboe op het onderwerp eenzaamheid. Het contactpunt wordt ook ingezet om meer bekendheid over eenzaamheid te genereren en burgers en ondernemers in Lansmeer te verbinden. We willen het onderwerp bespreekbaar maken en aangeven dat het onder jong en oud voorkomt.

Conferentie eenzaamheid

Eind 2018 werd in Landsmeer een succesvolle conferentie over Eenzaamheid georganiseerd. Succesvol in de zin dat ik er veel mensen nog lang daarna enthousiast over spraken. Uit dat overleg kwam een lijst van verbeter- en actiepunten. In het voorjaar 2019 heeft de gemeente Landsmeer zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. In dezelfde periode (voorjaar/zomer 2019) gaven netwerkpartners aan dat zij aan de slag wilden met de resultaten van de conferentie Eenzaamheid. Er is daarna een werkgroep gevormd bestaande uit: een consulent Welzijn WonenPlus, wijkverpleegkundige van Evean, cliëntondersteuner MEE, mantelzorgconsulent SMD en coördinator SamenMeer.

Acties van deze lokale werkgroep

  • Acties in de jaarlijkse week tegen de eenzaamheid foodtruck zomer 2020, marktkraam 2021 materialen uit de toolkit zoals ansichtkaarten, vloertegels en eigen materialen zijn hier ingezet.
  • Informatiemateriaal voor huisartsen en andere verwijzers.
  • Netwerkversterking; hulpverleners en netwerkers weten nu al beter hoe ze kunnen verwijzen bij eenzaamheid en werken meer samen.
  • Ontwikkeling van visie op Eenzaamheid (deze is ook met de wethouder besproken).
  • Oprichting Contactpunt Eenzaamheid ingebed in de werkgroep per 1 oktober 2021. Evaluatie zal na een jaar plaatsvinden (zie flyer en brief).

Deelnemende organisaties

De gevormde werkgroep bestaat uit: consulent Welzijn WonenPlus, wijkverpleegkundige van Evean, cliëntondersteuner MEE, mantelzorgconsulent SMD en coördinator SamenMeer.

Contact

E-mail: contactpunteenzaamheid@landsmeer.nl

Telefoonnummer : 06-50037716