Coalitie in 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Gemeente Den Bosch

Het aanpakken van eenzaamheid is een opdracht voor ons allemaal. Samen met inwoners, vrijwilligers en professionals staan we zij aan zij. Eenzaamheid voorkomen, signaleren en aanpakken vraagt in de kern om bewustwording en het met elkaar bespreekbaar maken. Dat doet Den Bosch onder de noemer: Samen is leuker.

 

Doelstellingen

De aanpak van eenzaamheid verloopt in de gemeente ’s-Hertogenbosch langs 4 sporen.

  • Spoor 1: Bewustwording

Door vaak aandacht te besteden aan eenzaamheid zorgen we ervoor dat eenzaamheid iets normaals is waarvoor je je niet hoeft te schamen, waar je over kunt praten met anderen en waaraan je zelf iets kunt doen. Tevens maken we inwoners ervan bewust dat er ook in hun omgeving mensen zijn die zich eenzaam voelen. En dat het daarom goed is om wat meer naar elkaar om te kijken, een praatje te maken en mensen te helpen om over de drempel van eenzaamheid te stappen.

  • Spoor 2: Kennis krijgen, houden en delen: herkennen van eenzaamheid

Onder de noemer van ‘Hoe gaat het met u?’ werken we aan veelvuldig contact met 75-plussers die nog zelfstandig wonen, door het inzetten van huisbezoeken. We zetten hiervoor onder meer maatjes in die vrijwilligersnetwerk Galant dit jaar in het kader van het Jaar van de Vrijwilliger gaat werven. Farent Sociaal Werk biedt professionals en vrijwilligers via workshops een aantal handvatten om eenzaamheid te signaleren. Mensen kunnen ook zelf stappen zetten om minder eenzaam te zijn. Om hen daarbij te helpen, bieden we een aantal trainingen aan, zoals ‘Uit je eenzaamheid’ of de online training ‘Meer Contact’, van Humanitas. Specifiek voor jongeren geven we invulling aan het manifest van de Bossche jongerenambassadeurs, waarin zij pleiten voor het bespreekbaar maken van eenzaamheid op scholen en het organiseren van activiteiten voor en door jongeren. Ook voor existentiële eenzaamheid hebben we aandacht. Zo zorgen partners dat hun medewerkers geschoold zijn in herkennen en handelen bij deze vorm van eenzaamheid.

  • Spoor 3: Samenwerken en interventies in de stad, wijk en buurt

De Bossche Coalitie tegen Eenzaamheid gaat verder met activiteiten voor de leeftijdsgroep boven de 75. Deze activiteiten richten zich op het voelen van verbinding, ertoe doen, vitaal en actief zijn en een gastvrije en respectvolle omgeving. In 2022 willen we de aanpak tegen eenzaamheid versterken door bedrijven te betrekken. Hiermee breiden we het netwerk van partijen die zich inzetten voor de aanpak van eenzaamheid, verder uit. Verder werven we zo’n vijftien ambassadeurs uit alle geledingen van de samenleving, van cultuur en sport tot jongeren en religieuze instellingen. Het idee is dat zij een ‘bond tegen eenzaamheid’ gaan vormen. Zij gaan zich hard maken voor het thema en helpen het op de haart te houden. De aanpak van eenzaamheid is ook onderdeel van het programma Samen Gezond, pijler Meedoen.

  • Spoor 4: Activiteitenkalender

Bij het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid spelen activiteiten een belangrijke rol. Met een toegankelijke activiteitenkalender bieden we onze inwoners allerlei mogelijkheden om er op uit te trekken en daarmee gevoelens van eenzaamheid te doorbreken. Denk hierbij aan NLdoet, Burendag, Bossche Boules, de Bossche Zomer en de Week tegen Eenzaamheid.

Hulp in ‘s-Hertogenbosch

  • Koo: Kijk voor meer informatie op de website van Koo. Je kunt Koo ook bellen op 073 – 206 88 88 of langsgaan bij een wijkplein.
  • Infopunt Eenzaamheid van Farent: Kijk voor steun en informatie op de website van Farent. Of bel met Farent op 073 – 206 81 20 of mail naar infopunteenzaamheid@farent.nl.
  • Join us is er voor jongeren van 12 tot 25 jaar die zich alleen voelen. Je kunt meedoen met online bijeenkomsten, samen gamen of appen met een jongerenwerker. Meld je aan op de website van Join us Den Bosch.
  • Avondje Uit is voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 36 jaar. Zij organiseren leuke vrijetijdsactiviteiten voor degene die behoefte heeft aan meer sociale contacten en verbinding. Bekijk de kalender op de website van Avondje Uit.
  • Humanitas: Kijk voor meer informatie op de website van Humanitas of bel naar 06 – 24 70 03 93. Hier kom je meer te weten over de activiteit ‘Tandem’ en de online training ‘Meer contact’.

Contact

Wil je meer weten over de aanpak van eenzaamheid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch? Bekijk dan de website van de gemeente of de brochure Samen is Leuker (pdf). De contactpersoon voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch is Marga de Leeuw, telefoonnummer: 06-11109967 .