Coalitie in Haarlem, Noord-Holland

Gemeente Haarlem

Coalitie Haarlem Ontmoet is een samenwerking van maatschappelijke organisaties om eenzaamheid onder de inwoners van Haarlem terug te dringen en te voorkomen.

Doelstellingen

  • Kennis verzamelen: kennis over eenzaamheid en eenzaamheidsbestrijding verzamelen en koppelen aan onderzoek binnen de gemeente Haarlem (doelgroepen, mate en gevolgen van eenzaamheid, effectiviteit van bestaande en nieuwe methoden)
  • Kennis Delen en Borgen: Kennis en ervaring over eenzaamheid en eenzaamheidsbestrijding delen met zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, bedrijven en inwoners van Haarlem (met bijeenkomsten, training, voorlichting en het online platform Haarlem Ontmoet) en deze te stimuleren om aanwezige kennis actief te borgen binnen de eigen organisatie
  • Methodiek Ontwikkelen: bestaande methodieken van eenzaamheidsbestrijding versterken en verspreiden, nieuwe methodieken ontwikkelen en samenwerking in eenzaamheidsbestrijding stimuleren door de uitvoering en monitoring van pilotprojecten.
  • Samenwerken/Krachten bundelen: Ontwikkeling van een brede Haarlemse coalitie of community voor eenzaamheidsbestrijding door het actief betrekken van de verschillende doelgroepen en samenwerking te realiseren van alle projecten, initiatieven en activiteiten met inwoners, bedrijven, kerkelijke instellingen etc.

Deelnemende organisaties

De coalitie bestaat uit een kerngroep van: Stem in de Stad, Haarlem Effect, Dock, Rode Kruis, Bedrijf en Samenleving en GGD Zuid Kennemerland en gemeente Haarlem. Daarom heen zit een schil van leden: Humanitas, Burennetwerk Haarlem, Tandem, Sig, Hart Haarlem, De Baan, KCO/PCPB, Steunpunt GGZ, Stichting Samen Haarlem.

Contact

David van Wesel (Gemeente Haarlem) en projectleider Frances Nuijen (Dock Haarlem).

Meer informatie

Kijk op haarlemontmoet.nl