Coalitie in Haarlem, Noord-Holland

Coalitie Haarlem Ontmoet

Doelstellingen

  • Kennis verzamelen: kennis over eenzaamheid en eenzaamheidsbestrijding verzamelen en koppelen aan onderzoek binnen de gemeente Haarlem (doelgroepen, mate en gevolgen van eenzaamheid, effectiviteit van bestaande en nieuwe methoden)
  • Kennis Delen en Borgen: Kennis en ervaring over eenzaamheid en eenzaamheidsbestrijding delen met zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, bedrijven en inwoners van Haarlem (met bijeenkomsten, training, voorlichting en het online platform Haarlem Ontmoet) en deze te stimuleren om aanwezige kennis actief te borgen binnen de eigen organisatie
  • Methodiek Ontwikkelen: bestaande methodieken van eenzaamheidsbestrijding versterken en verspreiden, nieuwe methodieken ontwikkelen en samenwerking in eenzaamheidsbestrijding stimuleren door de uitvoering en monitoring van pilotprojecten. We denken daarbij aan wat we kunnen leren van vernieuwingen in het verbinden van bedrijfsleven aan welzijn zoals Sensoor met Albert Heijn in Den Haag, vroegsignalering zoals project Emma in Zoetermeer, inzet van Haarlemse Digitaal Sterk aanpak en Compaan maatjes, project Verhuiscoach dat we hebben opgezet met woningcorporaties, andere vervoersalternatieven als de Shuttle Meerwijk, Activerend huisbezoek nieuwe stijl zoals Rode Kruis dat in Amsterdam aan het ontwikkelen is, en nieuwe vormen van doorverwijzing van signaal naar aanbod, telefooncirkel zoals dat vanuit Haarlem Effect gebeurt, en inzet van ervaringsdeskundigen.
  • Samenwerken/Krachten bundelen: Ontwikkeling van een brede Haarlemse coalitie of community voor eenzaamheidsbestrijding door het actief betrekken van de verschillende doelgroepen en samenwerking te realiseren van alle projecten, initiatieven en activiteiten met inwoners, bedrijven, kerkelijke instellingen etc.

Deelnemende organisaties

Dock Haarlem, Haarlem Effect, Het Rode Kruijs, Stem in de Stad, Sociaal Wijk Team, Bedrijf en Samenleving, GGD, Huisartsen, Sensoor, BuurtblikBurenhulp Haarlem, Buuv, Diaconie Haarlem, Stichting nabestaandenzorg, Tafel van Veel, Stichting Samen/Stichting Jongeren in beweging, Ont-moeter, Verhalenhuis, Informatie Steunpunt, Vrijwilligerscentrum, Kennemerhart, KZOD, Tandem.

Contact

David van Wesel (Gemeente Haarlem) en projectleider Frances Nuijen (Dock Haarlem)