Coalitie in Eemsdelta, Groningen

Gemeente Appingedam

Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen, van jong tot oud. Van eenzaamheid kan je ziek worden. Ook in Appingedam zijn te veel mensen eenzaam. Daar moeten we samen wat aan doen. Organisaties en inwoners moeten eenzaamheid signaleren, bespreekbaar maken en bestrijden. Dit doen zij op de werkvloer, in de buurtvereniging, in de kerk, in de sportkantine, met de buren en met klanten/cliënten.

De Damster Coalitie bestaat sinds 2017. Hierbij zijn 80 organisaties aangesloten. De doelstelling van de Damster Coalitie is Samen tegen Eenzaamheid.

Damster Manifest

De organisaties ondertekenen een manifest en beloven daarmee het volgende:

 • In Appingedam heeft elke organisatie eenzaamheid als speerpunt in zijn beleid
 • In Appingedam heeft elk team een lokale aandachtsfunctionaris eenzaamheid
 • In Appingedam worden signalen van eenzaamheid altijd gedeeld en besproken
 • In Appingedam lossen wij eenzaamheid op door verbinding te zoeken binnen de bestaande activiteiten en organisaties
 • In Appingedam draagt iedereen zijn of haar steentje bij om eenzaamheid aan te pakken: in de familie, in de buurt, in de vereniging en in de organisatie

Op 22 september 2020 sloot de Damster Coalitie zich aan bij het Programma Eén tegen eenzaamheid. Wethouder Annalies Usmany van de gemeente Appingedam zette de handtekening onder de 5 pijlers.

1.  Bestuurlijk commitment

In 2016 heeft de gemeente Appingedam ‘Eenzaamheid’ opgenomen in het gezondheidsbeleid. De Damster Coalitie tegen eenzaamheid bestaat sinds 2017. Er zijn nu al meer dan 80 organisaties die de handtekening hebben gezet onder het manifest van de Damster Coalitie. De bereidheid om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan is groot in de gemeente Appingedam. De komende tijd wil men ook de ondernemers aan de coalitie gaan verbinden.

2.  Creëer een sterk netwerk

Er is een groot draagvlak onder de coalitiepartners. Er is ook een sterk netwerk waarin huisartsen, verpleegkundigen, POH, WMO, maatschappelijk werk, CJG en welzijn elkaar weten te vinden. Daarnaast is er een casuïstiekoverleg kwetsbare ouderen waaraan huisartsen, verpleegkundigen van de huisarts, thuiszorgorganisaties en Welzijn elkaar één keer per 6 weken zien. Tussentijds zijn ook de lijnen kort.

3.  Betrek mensen, eenzamen zelf.

Dit doen we bijvoorbeeld door mensen thuis te bezoeken en door het stimuleren van verschillende initiatieven.

 • Seniorenvoorlichters: zij bezoeken 75-plussers en geven informatie en advies over wonen, welzijn en zorg. Ze gaan in gesprek door middel van het gesprek instrument van ‘mijn Positieve Gezondheid’ en vullen ook de GFI-index in. Deze informatie wordt met goedkeuring van de 75-plussers besproken in het casuïstiekoverleg kwetsbare ouderen
 • Damster maatjes: vrijwilligers zijn maatjes, maar ook worden “eenzame mensen” met een soort zelfde vraag aan elkaar gekoppeld
 • Goedemorgendienst: Iedere doordeweekse dag worden mensen gebeld voor een praatje
 • Niet geïndiceerde dagactiviteit voor kwetsbare mensen
 • Ontmoetingshuis voor eenzame mensen
 • De eettafel
 • Meermans: beweeg- en ontmoetingsgroep voor mannen
 • Plus bus
 • Welzijn op recept
 • Maatschappelijk activeringsproject de Inzet
 • Jimmy’s
 • Aardbevingscoach: Specifiek voor deze gemeente en de regio is er de aardbevingsproblematiek. Daar komt de Coronaproblematiek nog eens bovenop, de aardbevingscoach biedt een luisterend oor
 • Sociaal makelaar
 • Vrijwilligerswerk

Tijdens de Coronatijd is er een huis-aan-huiskrant uitgegeven en een aparte webpagina aangemaakt. Hierin wordt verteld wat we in de gemeente wél doen aan activiteiten en speciale aandacht voor de mensen. Meer informatie is hierover te vinden op de site van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam, of bekijk de krant via deze link.

Ter gelegenheid van het feit dat 5 jaar geleden het thema ‘eenzaamheid’ op de agenda werd gezet, heeft de gemeente Appingedam in samenwerking met ASWA een brochure uitgegeven. Deze is vanaf 11 november 2020 aan huis verspreid, maar is ook te bekijken via deze link (pdf).

4.  Werk aan een duurzame aanpak

Naast een programma in de Week tegen Eenzaamheid organiseren we minimaal twee keer per jaar bijeenkomsten voor de gehele Damster Coalitie waarbij onderwerpen als eenzaamheid, armoede, gezonde leefstijl, ontmoeting et cetera. centraal staan. Ook organiseren we gezamenlijk activiteiten, voorbeelden hiervan zijn de langste koffietafel, snert kerst en de Damster vrouwendag tegen eenzaamheid.

5.  Monitoring en evaluatie

We monitoren de projecten en activiteiten voortdurend met de deelnemende organisaties uit de Damster Coalitie tegen eenzaamheid.

Meer informatie

Contact

Engelina Eissens, Regisseur Eenzaamheid: e.eissens@aswa-welzijn.nl of 0596-623315.