Coalitie in Deventer, Overijssel

Gemeente Deventer

Het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid is een belangrijk thema in het gezondheidsbeleid van de gemeente Deventer (Gezondheidsnota Deventer 2019-2022). Veel (vrijwilligers)organisaties droegen de afgelopen 1,5 jaar op allerlei manieren een extra steentje bij om eenzame mensen te bereiken en hen een hart onder de riem te steken. Met name in de aanloop naar kerst 2020 was er extra aandacht voor eenzaamheid. ”Deze warme aandacht willen we graag behouden, met een gezamenlijke aanpak in een lokale coalitie”, geeft wethouder Liesbeth Grijsen aan.

De gemeente Deventer heeft in samenwerking met Deventer Doet webinars ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Daar is veel input opgehaald . Deze vormt de basis voor meer samenwerking tussen verschillende (vrijwilligers)organisaties. Partijen uit diverse domeinen gaven aan dat daar behoefte aan is.

Convenant voor coalitie

Op 24 juni 2021 wordt een convenant ondertekend door 19 partijen in het bijzijn van wethouders Grijsen (WMO) en Rob de Geest (Gezondheid). De gemeente benadrukt hiermee het belang van een goede samenwerking met partners in de stad. “Eenzaamheid gaat ons allen aan. Door creativiteit te koppelen aan goede wil en samenhang komen we verder met de bestrijding van eenzaamheid”, aldus wethouder De Geest tijdens het laatste webinar.

Werkagenda

De partijen die het convenant ondertekenen stellen een werkagenda op. Hierin krijgen bestaande succesvolle activiteiten een plek, net als nieuwe activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de lokale coalitie:

  • Bereiken en betrekken van kwetsbare groepen zonder een sterk sociaal netwerk door een gesprek of activiteiten die hen stimuleren hun netwerk te vergroten.
  • Preventie van eenzaamheid door signalering.
  • Aanpak door samenspel tussen publieke en private partijen.

Uitbreiding

Deventer hoopt nog voor het einde van het jaar dat het convenant door 30 organisaties in de stad ondertekend zal zijn, om samen eenzaamheid tegen te blijven gaan.